Share:


The study of vehicle traffic noise

Abstract

The paper presents a description of traffic noise and its analysis. The harmful effect of noise on people’s health and the comfort of life is considered. The major legal documents, regulating road traffic noise level are reviewed. The methodology of the conducted analysis is presented. The data of the conducted analysis of the vehicle engine’s and road traffic noise in different parts of Vilnius are given. The conclusions, based on the results of the analysis performed, are presented.


Article in Lithuanian.


Automobilių keliamo triukšmo tyrimai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama automobilių keliamo triukšmo žala eismo dalyviams ir aplinkiniams, taip pat apžvelgiami Lietuvoje ir Europos Sąjungoje galiojantys dokumentai, reglamentuojantys triukšmo prevenciją ir ateityje įgyvendinamas triukšmo mažinimo priemones. Eksperimentinėje dalyje pateikiama aikštelėje stovinčių automobilių variklių keliamo triukšmo matavimo metodika ir miesto teritorijoje transporto srauto sukelto triukšmo eksperimentiniai tyrimai. Remiantis gautais rezultatais pateikiamos išvados.


Reikšminiai žodžiai: triukšmas, automobiliai, garso lygis.

Keyword : noise, vehicle, noise level, traffic

How to Cite
Garbinčius, G., Blažys, R., Dabužinskaitė, Živilė, & Gedzevičius, I. (2011). The study of vehicle traffic noise. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 41-44. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.08
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
216
PDF Downloads
112
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.