Share:


The comparative analysis and evaluation of ecological characteristics of drum and disk wheel brakes

    Aleksandr Revin Affiliation
    ; Sergei Tiurin Affiliation
    ; Vitalij Fedotov Affiliation
    ; Andrej Drozdov Affiliation

Abstract

It is well-known that automobile transport as well as industry are the main sources of air pollution. In addition to exhaust gases, the flow of traffic releases a cloud of dust, consisting of over 60% of micro- and ultramicroscopic particles with radius of 10.0–0.25 µm, which are formed due to wheel abrasion (caused by the road grip of a tyre) and the use of the brake blocks (in braking). The products formed in the process of wearing of the wheel brake pads are also the sources of the mass of fine dispersed particles over an urban highway. The authors analyse and evaluate ecological characteristics of drum and disk wheel brakes of vehicles.


Article in Russian.


Ratinių transporto priemonių būgninių  ir diskinių stabdžių mechanizmų ekologiškumo lyginamoji analizė


Santrauka. Kaip žinoma, automobilių transportas, kaip ir pramonė, yra pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Transporto priemonių srautas į aplinką išmeta ne tik didelį kenksmingų deginių kiekį, bet ir daugybę kitų dulkių. Tyrimais nustatyta, kad apie 60 % šių dulkių kiekio sudaro mikroskopinės ir ultramikroskopinės dalelės (jų skersmuo – 10,0–0,25 µm). Šios dalelės susidaro transporto priemonių ratams sąveikaujant su kelio dangos paviršiumi (pavyzdžiui, intensyviai stabdant) ir tarpusavyje sąveikaujant transporto priemonės stabdžių elementams (pavyzdžiui, stabdžių trinkelių antdėklams sąveikaujant su diskais). Dalelių susidarymo intensyvumui įtakos turi stabdžių mechanizmo sandara, antdėklų frikcinė medžiaga, judėjimo režimas ir pan. Straipsnyje autoriai atlieka įvairių ratinių transporto priemonių būgninių ir diskinių stabdžių mechanizmų ekologiškumo lyginamąją analizę.


Reikšminiai žodžiai: transporto priemonė, stabdžių mechanizmas, ekologiškumas, tyrimas.


Сравнительная оценка экологичности барабанных и дисковых колесных тормозных механизмов автотранспортных средств


Аннотация. Известно, что автомобильный транспорт наряду с промышленностью является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха. Кроме выбросов отработавших газов, транспортный поток создает облако пыли, состоящее более чем на 60% из микроскопических и ультрамикроскопических частиц радиусом 10,0– 0,25 мкм, которые образуются вследствие истирания колес (при сцеплении с дорогой) и накладок тормозных колодок (при торможении). Источниками массы мелкодисперсных частиц в воздухе городской магистрали, кроме шинной пыли, являются продукты износа тормозных накладок колесных тормозных механизмов. Авторы исследуют и оценивают экологичность барабанных и дисковых колесных тормозных механизмов автотранспортных средств.


Ключевые слова: транспорт, автомобиль, тормозной механизм, продукты износа, экологичность.

Keyword : transport, vehicle, brake, products of wearing, ecological characteristics

How to Cite
Revin, A., Tiurin, S., Fedotov, V., & Drozdov, A. (2011). The comparative analysis and evaluation of ecological characteristics of drum and disk wheel brakes. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 49-52. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.10
Published in Issue
Apr 14, 2011
Abstract Views
211
PDF Downloads
100
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.