Share:


Airspace modelling at a macroscopic level

Abstract

This work reviews the innovative and progressive methods at the macroscopic level in airspace research. The analysis shows the strong and weak points of such methods. Because of the implementation of functional airspace blocks (FAB), this area of airspace research is very important for the European region. Therefore, this study defines the main areas that should be taken into consideration in order to organize FABs in the most efficient way. The main purpose of the analysis is to form a basis for the experimental research in this area.


Article in Lithuanian.


Oro erdvės modeliavimas makroskopiniu lygiu


Santrauka. Darbe apžvelgiami naujausi ir progresyvūs oro erdvės tyrimų metodai makroskopiniu lygiu. Nurodomos stipriosios ir silpnosios šių metodų pusės. Kadangi šiuo metu Europoje įgyvendinama Bendro dangaus iniciatyva (toliau – SES), kurios vienas iš kertinių tikslų – funkcinių oro erdvės blokų (toliau – FAB), sumažinsiančių Europos regiono oro erdvės susiskaidymą, sukūrimas, ši tema yra labai aktuali. Straipsnyje nurodomos sritys, kurios turėtų būti įvertinamos, užtikrinant sudaromų funkcinių oro erdvės blokų funkcionalumą. Pagrindinis tyrimo tikslas – sudaryti pagrindą teoriniam eksperimentui šioje srityje. 


Reikšminiai žodžiai: oro erdvės analizė, funkciniai oro erdvės blokai, oro kelių tinklas, oro erdvės modeliavimas.

Keyword : airspace analysis, functional airspace blocks, network of airways, airspace modelling

How to Cite
Stankūnas, J., & Kondroška, V. (2011). Airspace modelling at a macroscopic level. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(6), 115-119. https://doi.org/10.3846/mla.2009.6.24
Published in Issue
Apr 15, 2011
Abstract Views
220
PDF Downloads
82
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.