Share:


Investigation into the properties of sintered ceramics from dysna clay and non-plastics additives

Abstract

Recycling mineral wool spinning waste represents a rather serious problem. The results of the present research show that the suggested sintering ceramics out of low melting illite clay and mineral wool spinning waste is a promising way for solving the problem of mineral wool waste utilization. The conducted research into the properties of this compound has shown that by introducing 20% of waste into low melting clay allows producing ceramic materials possessing the following parameters: value of absorption is equal to 2,2%, density – 2169 kg/m3. The data of dilatometric investigation have demonstrated that adding 20% of MVCF component leads to reducing length from 2,8% to 1,4% at the temperature of 1070 ºC.


Article in Lithuanian.


Sukepusios keramikos iš dysnos radimvietės molio  ir liesinančių priedų savybių tyrimai


Anotacija. Perdirbti mineralinės vatos centrifugavimo atliekas yra esminga problema. Darbe pateikti tyrimo rezultatai rodo, kad sukepusi keramika iš lengvai lydaus ilitinio molio ir mineralinės vatos centrifugavimo atliekų yra perspektyvus būdas mineralinės vatos atliekų naudojimo klausimui spręsti. Tiriamosios sistemos savybių tyrimai parodė, kad į lengvai lydųjį molį pridėjus 20% šių atliekų, gauta sukepusi keramika. Nustatyta, kad išdegus bandinius esant 1040 ºC temperatūrai, tokios keramikos įmirkio vertė yra 2,02 %, tankis – 2169 kg/m3. Dilatometrinių tyrimų rezultatai parodė, kad į Dysnos radimvietės molį pridėjus liesinančio priedo – 20 % mineralinės vatos centrifugavimo atliekų, ilgio pokytis, esant 1070 ºC temperatūrai, sumažėjo nuo 2,8 % iki 1,4 %.


Reikšminiai žodžiai: sukepusi keramika, mineralinės vatos centrifugavimo atliekos.

Keyword : sintering ceramics, mineral wool spinning waste

How to Cite
Pranckevičienė, J., & Balkevičius, V. (2011). Investigation into the properties of sintered ceramics from dysna clay and non-plastics additives. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 15-19. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.03
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
209
PDF Downloads
84
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.