Share:


The influence of flame retardant treated timber density on combustibility

Abstract

Timber is widely used as a construction material in the majority of countries. In most cases, timber is the main structural material. Timber and timber fabrics used in building structure elements have to fulfill the requirements of fire safety. This article presents factors affecting the combustibility of timber, mainly the influence of flame retardants on the combustion phase, timber density and moisture. The influence of flame retardant treated timber density on combustibility is analyzed in this paper. Research was performed according to the requirements of the standard LST ISO 5657:1999 “Reaction to fire tests – ignitibility of building products using a radiant heat source”. The influence of flame retardant treated timber density on combustibility is assessed according to duration up to the combustion of the specimen.


Article in Lithuanian.


Antipireniniais tirpalais impregnuotos medienos užsiliepsnojimo priklausomybė nuo medienos tankio


Anotacija. Daugelyje šalių mediena yra plačiai naudojama statybai, o kai kada ji yra pagrindinis statybinių konstrukcijų elementas. Pastato konstrukciniams elementams,  apdailai naudojama mediena ir jos produktai privalo atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus. Straipsnyje aptariami veiksniai, kurie turi įtaką medienos užsiliepsnojimui: antipireninių tirpalų įtaka degimo fazei, medienos tankis ir drėgnumas. Taip pat nagrinėjama antipireniniais tirpalais impregnuotos medienos užsiliepsnojimo priklausomybė nuo medienos tankio. Tyrimai atlikti pagal LST ISO 5657:1999 standarto ,,Reagavimo į ugnį bandymai – statybinių gaminių užsidegimas veikiant juos šilumine spinduliuote“ reikalavimus. Impregnuotos medienos užsiliepsnojimo priklausomybė nuo medienos tankio vertinama pagal laiką iki bandinio užsiliepsnojimo.


Reikšminiai žodžiai: medienos tankis, medienos drėgnumas, impregnavimas, antipireninis tirpalas, užsiliepsnojimas.


 

Keyword : timber density, timber moisture, treatment, flame retardant, combustibility

How to Cite
Karpovič, Z. (2011). The influence of flame retardant treated timber density on combustibility. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 30-33. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.06
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
218
PDF Downloads
135
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.