Share:


Analysis of the behaviour of composite steel and steel fiber reinforced concrete slabs

Abstract

There was a pending influence of steel fiber on the strength and stiffness of composite steel–concrete slabs under statical short–time load. Steel profiled sheeting and steel fiber reinforced concrete were used for specimens. Four composite slabs were made. Experimental investigations into the behaviour and influence of steel fiber reinforced concrete in composite slabs were conducted. Transverse, longitudinal, shear deformation and deflection of the slab were measured. The results indicated that the use of steel fiber in composite slabs was effective: strength was 20–24% higher and the meanings of deflections under the action of the bending moment were 0,6MR (where MR is the bending moment at failure of the slabs) and were 16–18% lower for slabs with usual concrete.


Article in Lithuanian.


Kompozitinių plienbetoninių plokščių, armuotų plieniniu plaušu, savybių tyrimas


Anotacija. Nagrinėjama plieninio plaušo įtaka kompozitinių plienbetoninių plokščių stiprumui ir standumui veikiant statinei trumpalaikei apkrovai. Bandiniams panaudoti „kregždės uodegos“ tipo plieniniai lakštai ir plieniniu plaušu armuotas betonas. Iš viso buvo pagamintos keturios plokštės. Siekiant nustatyti plieninio plaušo įtaką kompozitinių plokščių stiprumui ir standumui, atliktas eksperimentinis tyrimas. Eksperimentinių bandymų metu buvo matuojamos skersinės, išilginės, šlyties deformacijos ir įlinkiai. Bandymų rezultatai parodė, kad plieninio plaušo naudojimas kompozitinėse plokštėse yra efektyvus: laikomoji galia yra 20–24 % didesnė ir įlinkių reikšmės, veikiant 0,6MR (čia MR lenkimo momentas, kuriam veikiant plokštės suyra) apkrovai, yra 16–18 % mažesnės už plokščių su įprastu betonu.


Reikšminiai žodžiai: kompozitinė plokštė, plieninis plaušas, standumas, stiprumas.

Keyword : composite slab, steel fiber, stiffness, strength

How to Cite
Petkevičius, M. (2011). Analysis of the behaviour of composite steel and steel fiber reinforced concrete slabs. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 50-55. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.10
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
210
PDF Downloads
87
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.