Share:


Up-to-date architectural heritage register

Abstract

The article focuses on the registration history and legal acts of Lithuanian cultural heritage and examines the register of estate cultural heritage and conditions for including estate cultural heritage into the register. The article also looks at the criteria of evaluating estate cultural heritage such as age limit, authentication features and the level of significance (national, regional, local). The paper presents information on the criteria applied for assessing heritage list in the United Kingdom, and UNESCO as well as introduces the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage and the Nara Document.


Article in Lithuanian.


Lietuvos architektūros paveldo apskaita šiandien


Anotacija. Apžvelgiama Lietuvos kultūros paminklų apskaitos raida, teisės aktai, kultūros paminklo vertės suvokimo kaita. Nagrinėjama nekilnojamojo kultūros paveldo apskaita, įtraukimo į nekilnojamojo kultūros paveldo registrą sąlygos. Aptariami nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo proceso kriterijai – amžiaus cenzas ir autentiškumo požymiai, reikšmingumas bei jo lygmuo (nacionalinis, regioninis ar vietinis). Taip pat apžvelgiami Didžiosios Britanijos, UNESCO paveldo sąrašo vertinimo kriterijai, Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija, NARA autentiškumo dokumentas.


Reikšminiai žodžiai: kultūros paminklų apskaita, kultūros paminklo vertė, vertinimo kriterijai, nekilnojamojo kultūros paveldo registras.

Keyword : cultural heritage, register, cultural values, properties on the evaluation criteria

How to Cite
Šulskaitė, Živilė. (2011). Up-to-date architectural heritage register. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 79-83. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.15
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
210
PDF Downloads
128
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.