Share:


Multicriteria verbal analysis solving problems of territorial planning

Abstract

Modern territory planning is a complicated, much time, effort and knowledge consuming task. Therefore, factors influencing territory planning procedures should be defined and their role in developing a general spatial concept stating the priorities in land use, environment protection, monuments preservation, the use of land, forests and water areas, the development of residential and industrial districts and infrastructure as well as regulating the employment of residents and the activities of natural and juridical persons should be determined. The main principles of territory planning on the national scale used in Lithuania, Poland and Germany are analysed. Analysis is aimed at determining the major criteria describing territory planning processes in Lithuania, Poland and Germany. These processes are compared using the verbal analysis method UniComBOS.


Article in Lithuanian.


Daugiatikslė verbalinė analizė sprendžiant teritorijų planavimo uždavinius


Anotacija. Teritorijų planavimo dokumentų (planų) rengimas šiuo metu yra sudėtinga, daug laiko, pastangų, žinių bei įgūdžių reikalaujanti procedūra. Todėl svarbu nustatyti veiksnius, darančius įtaką teritorijų planavimo procesui, išanalizuoti jų svarbą teritorijų plėtros bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugai, paminklosaugai, žemės, miškų, ir vandens naudmenoms, gyvenamosioms bei gamybinėms teritorijoms, infrastruktūros sistemos formavimui, gyventojų užimtumo reguliavimui, fizinių ir juridinių asmenų veiklai. Nagrinėjami Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos nacionalinio lygmens teritorijų planavimo principai. Atliekama teritorijų planavimo procesų lyginamoji verbalinė analizė Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos šalių pavyzdžiu. Analizės tikslas – nustatyti pagrindinius kriterijus, apibūdinančius teritorijų planavimo procesus Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje. Šie procesai lyginami taikant verbalinį metodą ir UniComBOS sistemą.


Reikšminiai žodžiai: teritorijų planavimas, darni urbanistinė plėtra, daugiatikslė verbalinė analizė, sprendimą priimantis asmuo (SPA).


 

Keyword : territory planning, sustainable urban development, multicriteria verbal analysis, decision-making person (DM)

How to Cite
Višnevskaja, A. (2011). Multicriteria verbal analysis solving problems of territorial planning. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(5), 109-113. https://doi.org/10.3846/mla.2009.5.21
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
204
PDF Downloads
117
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.