Share:


The estimation of the influence of current earth surface movements on the levelling networks

Abstract

Horizontal and vertical movements are a typical feature of the Earth surface. The spatial location of geodesic marks constantly changes because of the Earth surface movement. The exactness of geodesic networks decreases as geodesic marks’ location changes in the course of time. The vertical movement of the Earth surface influences the alternation of the exactness of levelling networks. It is suggested to apply gradient plans of vertical Earth surface movement speed in order to evaluate the influence of the present vertical Earth surface movement upon the alternation of the exactness of levelling networks during the course of time. This work presents the methodology of creating and applying vertical movement speed gradient plans in order to evaluate the influence of the Earth surface movement while exploiting levelling networks. The evaluation of vertical Earth surface movement influence while exploiting Lithuanian levelling networks has been carried out.


Article in Lithuanian.


Dabartinių žemės plutos judesių įtakos vertinimas eksploatuojant niveliacijos tinklus


Anotacija. Nagrinėjami Žemės paviršiui būdingi horizontalieji ir vertikalieji judesiai. Dėl Žemės paviršiaus judesių einant laikui keičiasi geodezinių ženklų erdvinė padėtis. Keičiantis geodezinių ženklų padėčiai, einant laikui, mažėja geodezinių tinklų tikslumas. Niveliacijos tinklų tikslumo kaitai įtaką turi vertikalieji Žemės paviršiaus judesiai. Dabartinių vertikaliųjų Žemės paviršiaus judesių įtaką niveliacijos tinklo tikslumo kaitai įvertinti siūloma taikyti vertikaliųjų Žemės paviršiaus judesių greičių gradientų planus. Pateikiama vertikaliųjų judesių greičių gradientų planų sudarymo ir jų taikymo Žemės paviršiaus judesių įtakai įvertinti eksploatuojant niveliacijos tinklus metodika. Atliktas vertikaliųjų Žemės paviršiaus judesių įtakos vertinimas eksploatuojant Lietuvos niveliacijos tinklus.


Reikšminiai žodžiai: vertikalieji Žemės plutos judesių greičiai, horizontalieji gradientai, aukščių skirtumų matavimo paklaida, pirmosios klasės niveliacijos tinklas.

Keyword : vertical Earth crust movement, horizontal gradients, vertical levelling network, high difference measurement error

How to Cite
Puzienė, R. (2011). The estimation of the influence of current earth surface movements on the levelling networks. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 47-50. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.09
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
182
PDF Downloads
68
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.