Share:


Evaluation of SO2 using bioindicators: fungus (Rhytisma acerinum) and Lichen (Lichenes) in air of Vilnius city

Abstract

The article describes a negative impact of pollution on the environment considering the reaction of live organism bioindicators to the level of pollution. Due to the sensitiveness to gas waste, Lichen (Lichenes) and fungus (Rhytisma acerinum) are very important for estimating air pollution. Therefore, the paper analyzes air pollution on the basis of testing lichens and fungus and compares the situation of SO2 in the air in Vilnius districts Karoliniškės, Šeškinė and Justiniškės with the suburban area of Avižieniai.


Article in Lithuanian


Vilniaus miesto oro užterštumo SO2 įvertinimas naudojant bioindikatorius – grybą (Rhytisma acerinum) ir kerpes (Lichenes)


Anotacija. Neigiamą įtaką aplinkai tikslinga spręsti pagal gyvų organizmų bioindikatorių reakciją į teršalus. Kerpės (Lichenes) ir grybas (Rhytisma acerinum) dėl jų jautrumo dujiniams teršalams naudojami oro užterštumui įvertinti. Šiame straipsnyje, naudojant kerpių ir grybo testą, nagrinėjamas oro užterštumas SO2 Vilniaus mikrorajonuose: Karoliniškėse, Šeškinėje, Justiniškėse, ir Avižienių gyvenvietėje. Didžiausia SO2 koncentracija pagal kerpių testą buvo nustatyta Justiniškėse, o mažiausia – Šeškinėje. Pagal grybo testą didžiausia SO2 koncentracija taip pat Justiniškėse, tačiau mažiausia – Karoliniškėse.


Reikšminiai žodžiai: Kerpės (Lichenes), grybas (Rhytisma acerinum), oro užterštumas SO2, lapų dėmėtumas.


 


 

Keyword : lichen (Lichenes), fungus (Rhytisma acerinum), air pollution SO2, bioindicators

How to Cite
Jankūnienė, A. (2011). Evaluation of SO2 using bioindicators: fungus (Rhytisma acerinum) and Lichen (Lichenes) in air of Vilnius city. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 56-59. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.11
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
197
PDF Downloads
396
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.