Share:


Biometeorological forecasts as adaptation measures in the contest of climate change

Abstract

The basic aim of this paper is to review biometeorological forecasts in Lithuania as well as their necessities and adjustments toward climate change. Weather alterations and climate anomalies make a substantial impact on human health (physical and psychological), and therefore biometeorological forecasts are useful to foresee and elude some negative climate influence.


Article in Lithuanian.


Biometeorologinės prognozės kaip adaptacijos priemonė klimato kaitos kontekste


Anotacija. Klimato kaitos ir žmogaus tarpusavio ryšys yra neabejotinai stiprus, jis turi nesustabdomą tąsą laike, kuri lemia vis didesnę fizinę ar psichologinę žmogaus reakciją. Biometeorologija gerai perteikia jųdviejų sąsajas ir apibūdina esamą bei būsimą klimato kaitos poveikį, žmogaus pojūčius tokioje aplinkoje. Tad šiame darbe aptariamos Lietuvoje plėtojamos biometeorologinės prognozės, jų sudarymo principai, galimybės bei nauda prisitaikant prie klimato kaitos.


Reikšminiai žodžiai: biometeorologinės prognozės, klimato kaita, adaptacija.

Keyword : biometeorological forecasts, climate change, adaptation

How to Cite
Nariūnaitė, I., & Liukaitytė, J. (2011). Biometeorological forecasts as adaptation measures in the contest of climate change. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 60-64. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.12
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
212
PDF Downloads
94
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.