Share:


Benthic algae communities in the rivers of different water quality in Lithuania

Abstract

Investigation into benthic algae communities was carried out in the Lithuanian rivers of different water quality during the period 2004–2006. The structure of benthic algae communities in the rivers of different water quality slightly differs. The community of Cladophora glomerata–Vaucheria sessilis– Fontinalis antipyretica mainly dominated in the rivers. Algae communities reiterate in unpolluted rivers (II class, according to biogenes) such as Akmena, Babrungas, Bražuolė and Siesartis where Cladophora glomerata–Fontinalis antipyretica, Amblystegium riparium–Cladophora glomerata, and Fontinalis antipyretica–Cladophora glomerata communities predominate. In slightly and moderately polluted rivers, algae communities are unreiteratable. Differences in river water quality could be better determined by frequently appearing algae species in algae communities: in unpolluted rivers – Hildenbrandia rivularis, Audouinella chalybea and A. Hermanii, in slightly polluted – Vaucheria sessilis and Fontinalis antipyretica, and in moderately polluted – Stigeoclonium nanum, S. tenue, Aulacoseira islandica and Melosira varians. The variety of the structure of benthic algae communities could be determined by abiotic environmental factors such as the heterogenity of substratum, stream velocity and depth, the intensity of light and biogenes concentration.


Article in Lithuanian.


Bentoso dumblių bendrijos skirtingos vandens  kokybės Lietuvos upėse


Anotacija. Straipsnyje pateikti 2004–2006 m. duomenys apie bentoso dumblių bendrijas skirtingos vandens kokybės Lietuvos upėse. Skirtingos vandens kokybės upėse daugiausia dominuoja Cladophora glomerata–Vaucheria sessilis–Fontinalis antipyretica dumblių samanų bendrija. Skirtingos vandens kokybės upių būklę geriau rodo bendrijose vietomis gausiai besivystančios dumblių rūšys. Švarių vandens telkinių – Hildenbrandia rivularis, Audouinella chalybea ir A. hermanii; mažai užterštų – Vaucheria sessilis ir Fontinalis antipyretica; vidutiniškai užterštų Stigeoclonium nanum, S. tenue, Aulacoseira islandica ir Melosira varians. Skirtingos vandens kokybės ir atskirų upių išilginiame pjūvyje bentoso dumblių bendrijų struktūra kito. Tai galėjo lemti substrato heterogeniškumas, vandens tekėjimo greičio, upės gylio, šviesos intensyvumo bei pagrindinių biogenų koncentracijos pokyčiai.


Reikšminiai žodžiai: fitobentosas, vandens kokybė, upės, Lietuva.

Keyword : phytobenthos, water quality, rivers, Lithuania

How to Cite
Vitonytė, I., & Kostkevičienė, J. (2011). Benthic algae communities in the rivers of different water quality in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 86-91. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.17
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
203
PDF Downloads
80
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.