Share:


Industrial noise assessment and modelling in Šiauliai

Abstract

One of the most discussed problems of industry is noise pollution. A number of powerful machinery make noise in the industry sector and can cause plenty of diseases for people working in this sector. An experiment has been conducted in the territory of the company ‘Energy of Šiauliai’. An assessment was carried out applying noise measurement equipment MS6700. Modelling was done using the modelling program IMMI. A cartographical map of noise was produced and the measures of modelling results were compared. Difference in modelling and measuring results was in 0–4 dBA, range 0–7.8%. Such discrepancy could be caused by other noise pollution sources that are not included in the settings of the programme IMMI, etc. transport. Modelling results were compared with hygiene standard HN33:2007; however, they do not exceed the established standards, and thus this noise pollution does not have influence on human health. Nevertheless, we need to choose appropriate means for protecting people working in this industry territory.


Article in Lithuanian.


Pramoninio triukšmo vertinimas ir modeliavimas Šiaulių mieste


Anotacija. Intensyvus – viršijantis 80 dBA – triukšmas, veikdamas darbuotoją visą darbo dieną, pažeidžia klausos organo funkciją, kuri per poilsiui tarp darbo valandų skirtą laiką atkuriama. 80–90 dBA garso slėgio poveikis per 8 val. garsinį jautrumą sumažina 4–7 decibelais, o 100–110 dBA triukšmas – 12–15 decibelų. Šiame darbe, naudojant triukšmo modeliavimo programą IMMI, modeliuojamas AB „Šiaulių energija“ pietinės katilinės dviejų pagrindinių traukos ventiliatorių keliamas triukšmas bei jo sklaida įmonės teritorijoje. Sudaromas triukšmo sklaidos žemėlapis, kurio rezultatų patikimumas įvertinamas atliekant matavimus garso matuokliu MS6700. Apskaičiavus matavimo ir modeliavimo rezultatų neatitiktį, gauta, kad 2,4 dBA, t. y. 4,3 %, matavimo rezultatai viršija modeliavimo rezultatus. Už teritorijos ribų triukšmo lygis kito nuo 35 iki 55 dBA ir neviršija HN 33:2007 leistinojo triukšmo lygio (Ldvn 65 dBA, o Ln – 55 dBA). Įmonė yra Šiaulių miesto pietiniame pramoniniame rajone, todėl įmonės įrenginių keliamas triukšmas nedaro neigiamo poveikio miesto gyventojų sveikatai, tačiau triukšmą sumažinti reikia dėl darbuotojų, dirbančių įmonės teritorijoje, sveikatos.


Reikšminiai žodžiai: pramoninis triukšmas, garso matuoklis MS6700, programa IMMI, AB „Šiaulių energija“.

Keyword : industrial noise, noise measurement equipment MS6700, programme IMMI, company “Energy of Šiauliai”

How to Cite
Paožalytė, I. (2011). Industrial noise assessment and modelling in Šiauliai. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 97-100. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.19
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
210
PDF Downloads
109
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.