Share:


Research on ammonia and methane gas emission from composting sewage sludge

Abstract

Sewage sludge treatment and disposal are related to climate change. Composting is the oldest and most natural form of recycling organic material. Carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (NOx) are all by-products of the composting process. These three greenhouse gases contribute to global warming by absorbing radiation emitted by the earth. When the natural breakdown of organic materials is happening under optimum conditions, it produces primarily carbon dioxide, water vapour and heat. When the process is unbalanced in some way, other gases begin to be produced, some of which have objectionable odours (NH3). Odour and greenhouse gases management, then, is one of the primary motivators for optimizing our composting process. The article deals with composting sewage sludge from the experimental results of the investigation of CH4 and NH3.


Article in Lithuanian.


Amoniako ir metano dujų, išsiskiriančių kompostuojant  nuotekų dumblą, tyrimai


Anotacija. Nuotekų dumblas, jo apdorojimas ir saugojimas yra susijęs su klimato kaita. Yrant organinėms medžiagoms išsiskiria ne tik nemalonaus kvapo dujų, bet ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2, CH4, NOx). Biodegradacijos procesai vyksta ir natūraliai gamtoje ir dirbtinai – kompostuojant. Sudarant optimalias kompostavimo sąlygas (C:N, aeravimas, pH ir drėgmė) bei naudojant priedus (ceolitas, durpės ir kt.) galima mažinti dujinių teršalų emisijas į aplinką. Straipsnyje nagrinėjami kompostuojant nuotekų dumblą gautų eksperimentų rezultatai, tiriant CH4 ir NH3. Eksperimentui naudotas Vilniaus miesto komunalinių nuotekų valymo įrenginių perteklinis nuotekų dumblas, nusausintas centrifugomis. Kaip papildomos medžiagos naudotos ceolitas ir durpės. Kompostuota kompostavimo aikštelę imituojančiuose „įrenginiuose“.


Reikšminiai žodžiai: nuotekų dumblas, kompostavimas, CH4, NH3, ceolitas, durpės.

Keyword : sewage sludge composting, CH4, NH3, zeolites, peat

How to Cite
Zuokaitė, E., & Zigmontienė, A. (2011). Research on ammonia and methane gas emission from composting sewage sludge. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(4), 110-113. https://doi.org/10.3846/mla.2009.4.22
Published in Issue
Apr 12, 2011
Abstract Views
209
PDF Downloads
193
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.