Share:


Understanding of international trade and Its importance

Abstract

The study deals with international trade and its importance. In this paper, the tendencies of international trade are presented, the importance of international trade to economic development is overviewed; the increase rates of international trade and gross domestic product in European Union, United States and China are compared. The paper also deals with international trade in different countries, and in Lithuania as well, with international trade perspectives in 2010.


Article in Lithuanian.


Tarptautinė prekyba ir jos raidos tendencijos


Anotacija. Šiame straipsnyje nagrinėjamos pasaulinės tarptautinės prekybos raidos tendencijos, aptariami ir analizuojami jos mastai ir apimčių augimo tempai tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse. Vertinamas tarptautinės prekybos poveikis bendrajam ekonomikos augimui Europos Sąjungoje, JAV, Kinijoje ir pasaulyje, lyginami jos ir bendrojo vidaus produkto (BVP) apimčių augimo tempai. Aptariama skirtingų valstybių tarptautinės prekybos įtaka bendroms viso pasaulio prekybos apimtims. Remiantis BVP prognozėmis, nagrinėjamos tarptautinės prekybos perspektyvos 2010 m.


Reikšminiai žodžiai: tarptautinė prekyba, bendrasis vidaus produktas, augimo tempai, prognozės.

Keyword : international trade, gross domestic product, growth rates, forecasts

How to Cite
Burinskienė, A. (2011). Understanding of international trade and Its importance. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(3), 5-8. https://doi.org/10.3846/141
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
271
PDF Downloads
182
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.