Share:


Promising products for printing and publishing market

Abstract

The article surveys printing and publishing market and its strong and weak aspects. The concept of a new product is described as well as its lifetime and the necessity of its introduction to the market. The enterprise X operating on the market is analyzed, its strong and weak characteristics are presented. The segmentation of the company consumers is performed. On the basis of the performed analysis the potential promising company products are defined.


Article in Lithuanian.


Perspektyvūs produktai leidybos ir spaudos rinkoje


Anotacija. Siekiant konkurencingumo gamybinėse įmonėse dažniausiai bandoma sukurti naują produktą arba esamam suteikti pridėtinę vertę. Tokiems sprendimams reikia ne tik įmonės pajėgumų įvertinimo, bet ir nuodugnios rinkos plėtros bei konkurentų analizės. Straipsnyje nagrinėjamas naujo produkto išleidimo būtinumo bei tinkamo laiko nustatymas leidybos ir spaudos rinkos pavyzdžiu. Analizuojami šios rinkos prekės specifiniai bruožai ir prekės gyvavimo ciklas. Apžvelgiama leidybos ir spaudos rinka, jos plėtros tendencijos. Detaliai analizuojama šioje rinkoje veikianti įmonė, nustatomos esamos galimybės bei ateities perspektyvos išleidus naują produktą.


Reikšminiai žodžiai: nauji produktai, SWOT analizė, prekės gyvavimo ciklas, leidybos ir spaudos rinka.

Keyword : new products, SWOT analysis, product life cycle, the publishing and printing market

How to Cite
Činčikaitė, R. (2011). Promising products for printing and publishing market. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(3), 13-16. https://doi.org/10.3846/143
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
207
PDF Downloads
143
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.