Share:


Why companies decide to participate in mergers and acquisition transactions

Abstract

The article describes the most common motives for companies’ decision to participate in mergers and acquisitions’ transactions. It underlines the importance of the growth factor, whereas the following factors – namely, synergy, diversification and so on – just support the growth motive. Since mergers and acquisitions involve two different parties – the buyer and the seller – the examples of reasons from both perspectives are provided too.


Article in English.


Kas lemia įmonių sprendimą dalyvauti sudarant susijungimų bei įsigijimų sandorius


Santrauka. Straipsnyje apibūdinami įmonių susijungimų bei įsigijimo sandoriai bei analizuojamos pagrindinės priežastys, lemiančios įmonių sprendimą prisidėti prie tokių sandorių sudarymo. Jame pateikiamos teorinės perspektyvos kartu su keliais jau įvykusiais įmonių susijungimo ir įsigijimo pavyzdžiais, pabrėžiamas įmonių nepaliaujamas noras plėsti veiklą, t. y. augti, kuris ir yra pagrindinis veiksnys, lemiantis įmonių susijungimą bei įsigijimą. Kiti veiksniai – sinergija, nematerialus kapitalas, veiklos diversifikacija ir pan. – yra tik antriniai, gaunami iš pirmojo – augimo – veiksnio. Kadangi sudarant tokius sandorius dalyvauja dvi šalys – pardavėjas ir pirkėjas, pateikiami tiek pardavėjo, tiek pirkėjo argumentai.


Reikšminiai žodžiai: susijungimai, įsigijimai, priežastys, motyvai.

Keyword : mergers and acquisitions, reasons, motives

How to Cite
Duksaitė, E., & Tamošiūnienė, R. (2011). Why companies decide to participate in mergers and acquisition transactions. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(3), 21-25. https://doi.org/10.3846/145
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
935
PDF Downloads
800
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.