Share:


The matter of bankruptcy: theory and practice

Abstract

Various opinions on internal and external reasons of bankruptcy origin are systemized in the article. Analyzing the impact of bankruptcy for state’s economy both negative (such as economic and social) and positive (such as merges or just closing of non effective companies) sides are pointed out. After analyzing the dynamics of bankruptcy of Lithuanian enterprises during recent years, the main factors which influenced the insolvency are stated.


Article in Lithuanian.


Bankroto esmė: teorija ir praktika


Anotacija. Straipsnyje susistemintos įvairių mokslininkų nuomonės apie vidines ir išorines bankroto atsiradimo priežastis. Nagrinėjant bankroto reikšmę šalies ūkiui, išskiriamos ne tik neigiamos, bet pažymimos ir teigiamos jo savybės. Straipsnio tikslas – išanalizavus pastarųjų metų Lietuvos įmonių bankroto dinamiką, nustatyti ir susisteminti pagrindinius nemokumą lemiančius veiksnius.


Reikšminiai žodžiai: bankrotas, krizių priežastys, bankroto reikšmė, bankroto dinamika Lietuvoje.

Keyword : bankruptcy, crisis causes, bankruptcy dynamics in Lithuania

How to Cite
Januševičiūtė, A., & Jurevičienė, D. (2011). The matter of bankruptcy: theory and practice. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(3), 30-33. https://doi.org/10.3846/147
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
239
PDF Downloads
253
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.