Share:


Intercultural competence in the context of youth non-governmental organisations’ international activities

Abstract

Increasingly growing necessity for international cooperation of Lithuanian youth non-governmental organization is analyzed in the article. The appropriateness of intercultural competence development for enhancing international activities of Youth non-governmental organization is examined. The results of empirical survey, which confirm the hypothesis that the lack of intercultural competence is the main barrier for international cooperation activities of youth non-governmental organizations, are presented. According to the theory and survey results, authors suggest the list of the main intercultural competences, which could become a core of human resource development in order to enhance international activities of non-governmental youth organizations.


Article in Lithuanian.


Kultūrinė kompetencija jaunimo nevyriausybinių organizacijų tarptautinės veiklos kontekste


Anotacija. Straipsnyje nagrinėjamos kultūrinės kompetencijos ugdymo teorijos taikymo galimybės jaunimo organizacijų tarptautiniam bendradarbiavimui tobulinti. Pateikiamas jaunimo nevyriausybinių organizacijų personalo kompetencijų ugdymo poreikių ir galimybių tyrimas. Remiantis teorijos analize ir empirinio tyrimo rezultatais, sudarytas pagrindinių kompetencijos elementų, reikalingų siekiant plėtoti jaunimo organizacijų tarptautinę veiklą, sąrašas.


Reikšminiai žodžiai: jaunimo nevyriausybinė organizacija (JNVO), tarptautinis bendradarbiavimas, kultūrų kompetencija, žmogiškieji ištekliai.

Keyword : non-governmental youth organization, international collaboration, intercultural competence, human resources development

How to Cite
Palaimaitė, A., & Radzevičienė, A. (2011). Intercultural competence in the context of youth non-governmental organisations’ international activities. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(3), 46-50. https://doi.org/10.3846/151
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
204
PDF Downloads
111
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.