Share:


Common objectives of the formation of mixed-use city centres

    Justinas Bučys Affiliation

Abstract

Common objectives of the formation of mixed-use city centres are discussed, mostly focusing on local centres of residential districts. Vitality and viability are the main features of mixed-use city centres influencing the potential to encourage investment and adapt to changing needs of society. Seeking to improve vitality and competitiveness of local centres, in comparison with shopping and entertainment centres, there should be ensured sufficient density and flexibility to respond to the changing conditions, increased diversity of uses, enhanced environmental quality, maximized accessibility by public transport and by walking, reducing the need to travel by car. The largest part of residential district centres of Lithuanian cities were formed using the principle of separating pedestrian and vehicle flows and ignoring the integration of movement and social interaction, the historic function of streets. To improve accessibility there could be introduced, where appropriate, new streets inside a residential district. Another way to improve the structure of existing centres is to use undeveloped sites, orientating the new buildings so that they front the street and providing multistorey or underground car parking .


Article in Lithuanian.


Daugiafunkcinų didmiesčio centrų formavimo bendrieji uždaviniai


Santrauka


Straipsnyje aptariami daugiafunkcių didmiesčio centrų formavimo bendrieji uždaviniai. Daugiausia dėmesio skiriama vidurinėse ir periferinėse didmiesčių dalyse esančių lokalių centrų problemoms. Gyvybingumas ir įgyvendinamumas (arba galimybės išlikti) yra svarbiausios centrų savybės, kurios leidžia pritraukti investicijų ir prisitaikyti prie kintančių visuomenės poreikių. Siekiant padidinti lokalių centrų gyvybingumą ir konkurencingumą, lyginant su privačiais prekybos ir pramogų kompleksais, turėtų būti taikomos šios priemonės: užtikrinamas pakankamas užstatymo tankumas, lankstumas prisitaikyti prie kintančių sąlygų, didinama teikiamų paslaugų įvairovė, gerinama urbanistinės aplinkos kokybė, pasiekiamumas pėsčiomis ir viešuoju transportu, mažinant priverstines keliones lengvuoju automobiliu. Dauguma sovietinių metų statybos Lietuvos didmiesčių gyvenamųjų rajonų centrų buvo suformuoti atskiriant automobilių ir pėsčiųjų srautus bei ignoruojant istorinę gatvių paskirtį, sujungiančią susisiekimo ir bendravimo funkcijas. Pateikiami siūlymai, kaip pagerinti esamų centrų pasiekiamumą ir pertvarkyti jų urbanistinę struktūrą.


Reikšminiai žodžiai: didmiestis, daugiafunkciškumas, lokalūs centrai, prekybos ir pramogų kompleksai, urbanistinė struktūra, formavimas.

Keyword : city, mixed use, local centres, shopping and entertainment centres, urban structure, formation

How to Cite
Bučys, J. (2011). Common objectives of the formation of mixed-use city centres. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(2), 17-21. https://doi.org/10.3846/mla.2009.2.04
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
202
PDF Downloads
118
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.