Share:


A review of adsorbents used for storm water runoff cleaning (in Lithuanian)

Abstract

Heavy metals, petroleum products, sediments and other pollutants get in the environment with insufficiently cleaned storm water runoff. Contaminated storm water runoff is one of the most significant sources for pollution in rivers, lakes and estuaries. Storm water runoff must be treated using not only simple methods but also using adsorption processes. Adsorbents can be natural organic, natural nonorganic and synthetic. Main adsorption characteristic, way of utilization and storm water runoff inflow rate, quantity and pollution need to be investigated when trying to use adsorbents in reasonably way. It is very important to treat storm water properly during the primary mechanical treatment otherwise adsorbents will act as mechanical filters.


Article in Lithuanian.


Adsorbentų, naudojamų paviršinėms nuotekoms valyti, apžvalga


Santrauka

Į gamtinę aplinką su nepakankamai išvalytomis paviršinėmis nuotekomis patenka tokie teršalai, kaip sunkieji metalai, naftos produktai, skendinčios medžiagos ir kiti teršalai. Paviršinės nuotekos yra vienas iš pagrindinių ežerų, upių, vandens telkinių taršos šaltinių. Paviršinės nuotekos turi būti valomos ne tik įprastiniais metodais, bet ir taikant adsorbcijos procesus. Adsorbentai gali būti gamtiniai organiniai, gamtiniai neorganiniai ir sintetiniai. Siekiant tinkamai naudoti, svarbu žinoti pagrindines adsorbentų savybes, utilizavimo būdus, paviršinių nuotekų pritekėjimo intensyvumą, kiekį ir užterštumą. Labai svarbu gerai išvalyti paviršines nuotekas pirminio mechaninio valymo metu, kitaip adsorbentas veiks kaip mechaninis filtras. 


Reikšminiai žodžiai: paviršinės nuotekos, adsorbcija, adsorbentai, užterštumas, gamtinė aplinka.

Keyword : surface wastewater, adsorption, adsorbents, pollution, natural environment

How to Cite
Agintas, A., & Valentukevičienė, M. (2011). A review of adsorbents used for storm water runoff cleaning (in Lithuanian). Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 7-10. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.01
Published in Issue
Apr 9, 2011
Abstract Views
153
PDF Downloads
85
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.