Share:


Hydraulic modeling of pressurized wastewater pipeline

    Karolis Baltrukėnas Affiliation Bio
    ; Dalius Misiūnas Affiliation Bio

Abstract

Computer modeling of water distribution systems has proven to be an effective and reliable technology for simulating and analyzing system behavior under a wide range of hydraulic conditions. This article describes the identification of the hydraulic conditions in an existing pressure wastewater pipeline from the “X” pumping station to the pressure slope camera. Frequent pipe failures were observed in the pipeline after it has been renovated. Pressure variations in the characteristic points of the pipeline were analyzed applying the model and simulation tools. The critical operational modes of the pipeline were identified and their impact on the pipe failure discussed.


Article in Lithuanian.


Hidraulinis slėginės nuotekų linijos modeliavimas


Santrauka


Vandens paskirstymo sistemų modeliavimas naudojant kompiuterį yra patikima, efektyvi ir saugi technologija, padedanti imituoti ir analizuoti sistemos veikimą esant plačiam hidraulinių sąlygų diapazonui. Straipsnyje aprašomas hidraulinių sąlygų identifikavimas realioje slėginėje nuotekų linijoje nuo siurblinės „X“ iki slėgio slopinimo kameros. Renovavus slėginę nuotekų liniją buvo pastebėtas avarijų dažnėjimas. Taikant modelį atlikti skaičiavimai ir identifikuotos hidraulinės sąlygos būdinguosiuose slėginės linijos taškuose. Identifikuotas ir aptartas hidraulinių smūgių poveikis vamzdynui.


Reikšminiai žodžiai: nuotekų linija, hidraulinis smūgis, modeliavimas, vakuuminis slėgis, siurblinė.

Keyword : sewage line, hydraulic shock, modeling, vacuum pressure, pumping station

How to Cite
Baltrukėnas, K., & Misiūnas, D. (2011). Hydraulic modeling of pressurized wastewater pipeline. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 14-17. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.03
Published in Issue
Apr 9, 2011
Abstract Views
223
PDF Downloads
163
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.