Share:


Air conditions evaluation quality and accuracy in residential and working places using measuring thermal anemometers

Abstract

Airflow movement and thermal parameters of indoor microclimate are discussed in this paper reviewing satisfaction of hygiene standards required for residential and working places in real conditions. Accuracy and influencing factors for measurement devices (thermal anemometers) for the range of low velocities are revealed.


Article in Lithuanian.


Gyvenamųjų ir darbo patalpų aplinkos oro sąlygų vertinimo kokybiškumo ir tikslumo tyrimas naudojant plačiai metrologijoje taikomus termoanemometrus


Santrauka


Oras, esantis gyvenamosiose ir biuro patalpose, naudojamas veikiant įvairiems faktoriams, priklausomai nuo patalpų paskirties. Negrynas oras tampa kenksmingas ar net pavojingas gyventojams, pastatų konstrukcijai ir  įrangai. Todėl reikia užtikrinti nuolatinį oro cirkuliavimą. Šio darbo tikslas – parodyti, kad oro srauto savybių tyrimams reikia ne tik tinkamų matavimo priemonių, norint įvertinti srauto tėkmės parametrus, bet ir ypatingą dėmesį skirti detaliam mikroaplinkos (oro judėjimo ir jo pasiskirstymo, pulsacijų, temperatūros ir drėgmės kitimo) tyrimui, prietaisų tiksluminėms charakteristikoms ir jų naudojimo sąlygų nustatytų reikalavimų atitikčiai.


Reikšminiai žodžiai: mikroklimatas, oro srautas, greitis, temperatūra, drėgmė.

Keyword : microclimate, air flow, temperature, humidity

How to Cite
Bertašienė, A. (2011). Air conditions evaluation quality and accuracy in residential and working places using measuring thermal anemometers. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 18-21. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.04
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
204
PDF Downloads
93
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.