Share:


Analysis of possibilities of usage geothermal energy

Abstract

Constantly fluctuating oil prices and the dependence on the gas supply from Russia force to pay the higher attention on the wider usage of renewable energy technologies, including geothermal energy. The necessity to look for the other energy resources also rises as oil and gas stocks in the World become exhausted, their prices steadily increase or especially fluctuate, pollution taxes also increase. Currently the political environment and legal base are favourable for development of renewable energy technologies in Lithuania, the interest of residents and businessmen also steadily increase, though concrete actions in this area are limited. The equipment of geothermal energy technologies is impossible without the support from the EU funds and grants from other institutions. There is a need to keep up with other countries experience, to create the financial means on the purpose to stimulate those projects implementation, to support producers and developers of heat pumps, to pay more attention to the scientific researches and creation of innovative technologies, etc.


Article in Lithuanian.


Geoterminės energijos panaudojimo galimybių analizė


Santrauka


Žemės energija naudojama labai įvairiai, nes šis „nepriklausomas“ energijos šaltinis yra neišsenkantis, nekenkia aplinkai, jam nebūtina kuro saugojimo aikštelė, įrenginiai nereikalauja didelės priežiūros. Pastaruoju metu vis plačiau diskutuojant apie poreikį skatinti vietinių, atsinaujinančių ir atliekų energijos išteklių, tarp jų ir geoterminių, naudojimą, sukurta palanki politinė terpė šiai sričiai plėtoti, didėja gyventojų ir verslininkų susidomėjimas alternatyviaisiais energijos tiekimo būdais, tačiau konkrečių veiksmų šiose srityje pasigendama iki šiol.


Reikšminiai žodžiai: atsinaujinantys energijos šaltiniai, geoterminė energija, energijos gamybos kaštai, šilumos siurblys.

Keyword : Renewable sources of energy, geothermal energy, heat pump

How to Cite
Blažys, A., & Urbonas, P. (2011). Analysis of possibilities of usage geothermal energy. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 22-25. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.05
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
225
PDF Downloads
241
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.