Share:


Calibration of results of water meter test facility

Abstract

The results of water meter test facility calibration are presented. More than 30 test facilities are used in Lithuania nowadays. All of them are certificated for water meter of class 2 verification. The results of inter-laboratory comparison of multi-jet water meter calibration at flow rate Q = 5 m3/h are presented. Lithuanian Energy Institute was appointed as reference laboratory for the comparison. Twelve water meter verification and calibration laboratories from Lithuania participated in the ILC. The deviations from reference values were described by the normalized deviation En.


Article in Lithuanian.


Vandens skaitiklių patikros įrenginiai ir jų kalibravimo rezultatai


Santrauka


Lietuvoje yra daugiau kaip 1,5 mln. įvairaus pralaidumo vandens skaitiklių, kurių patikrai įsteigta daugiau kaip dešimt laboratorijų, naudojančių 32 vandens skaitiklių kalibravimo įrenginius. Darbe pateiktos pagrindinės patikros įrenginių schemos ir nurodyti metrologiniai reikalavimai, keliami šiems įrenginiams. Parodyta, kad reikiamų parametrų vandens srautą galima pasiekti dviem būdais – naudojant pastovaus lygio baką arba tiekiant vandenį siurbliais, kai vandens talpykla būna pakankamo dydžio. Pateikti laboratorijų lyginimo rezultatai, gauti kalibruojant daugiasrautį šalto vandens skaitiklį, rodo, kad rezultatų patikimumą lemia ne tik įrangos kokybė, bet ne mažiau svarbi yra ir laboratorijos personalo profesinė kompetencija. 


Reikšminiai žodžiai: vandens skaitikliai, patikros įrenginiai, kalibravimas, tarplaboratoriniai lyginimai, vandens srautas, normalizuota paklaida.

Keyword : water meters, calibration, water flow, normalized error

How to Cite
Bončkus, A., & Zygmantas, G. (2011). Calibration of results of water meter test facility. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 26-28. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.06
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
223
PDF Downloads
146
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.