Share:


Research on granular media of stormwater sediments (on the street and stormwater treatment plants)

Abstract

In water management, to reach optimal exploitation of stormwater net it is required to value particle size witch accumulate on the roads and ways. The sediments from stormwater sedimentation tanks, sediments from Kalvarijų street and from the industrial area (Greičiūno street 35) were taken. Was established particle size of sediments. Research showed that the biggest part of sediments 80% in sedimentation tank (Verkiai ir Karoliniškės) compose the smallest parts, size – 0,25 mm. Sample from the road that particles size 0,25 compose only 25–35%. To reduce negative effect to the stormwater net exploitation it is recommended to implement street sweeping.


Article in Lithuanian.


Paviršinių nuotekų nuosėdų (gatvėje ir nuotekų valymo įrenginiuose) granuliometrinės sudėties tyrimai


Santrauka. Vandentvarkoje siekiant optimalaus nuotekų tinklų naudojimo, aktualu įvertinti vandeniui nelaidžiame paviršiuje susidarančių nuosėdų granuliometrinę sudėtį. Straipsnyje pateikti Vilniaus miesto paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose sukauptų nuosėdų ir nuo Kalvarijų gatvės važiuojamosios dalies ir Greičiūno g. 35 pramoninės aikštelės paviršiaus surinktų sąšlavų granuliometrinės sudėties tyrimo rezultatai. Tyrimai parodė, kad paviršinių nuotekų valymo įrenginių (Verkių ir Karoliniškių) nuosėdas apie 80 % sudarė pačios smulkiausios dalelės, kurių dydis mažesnis nei 0,25 mm. Nuo važiuojamosios dalies ir pramoninės aikštelės paviršiaus surinktų sąšlavų granuliometrinė sudėtis parodė, kad mažesnės kaip 0,25 mm dalelės sudarė tik 25–35 %. Siekiant išvengti stambesnių teršalų dalelių poveikio nuotekų tinklams, rekomenduojama gatves šluoti.


Reikšminiai žodžiai: paviršinės nuotekos, nuosėdos, granuliometrinė sudėtis, pramoninė aikštelė, gatvė, šlavimas.

Keyword : surface wastewater, sediments, granulometric composition, gatvė, street, sweeping

How to Cite
Cholomskytė, G., & Mažeikienė, A. (2011). Research on granular media of stormwater sediments (on the street and stormwater treatment plants). Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 32-34. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.08
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
217
PDF Downloads
89
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.