Share:


Investigation of composition of particle size in sediments of stormwater sedimentation tank

Abstract

The main object for the storm water runoff treatment is to remove suspended solids before the storm water runoff is discharged into surface waters. Therefore the sedimentation tank is the most often used treatment facility. In order to optimise the sedimentation, the tendency of particle size distribution in bottom sediments must be known. Two similar size storm water runoff sedimentation tanks in Vilnius city were selected for the analysis of the particle size distribution in sediments. The composite samples of drained storm water runoff sediments were collected at the sedimentation tanks located in the districts of Verkiai and Karoliniskes on the 2nd of June, 2008. The analyses of grain size distribution were performed according the standard ISO/TS 17892-4:2004. The results showed that the particles with the particle size of 1–2 mm were obtained up to 10 m from the inlet and the particles with the size of 0,01–0,05 mm mainly were obtained close to the outlet of sedimentation tank. It is recommended to divide the sedimentation tank in two parts in order to get proper management of sediments: the particles that size is 1–10 mm could be managed as waste from grit chambers and particles of smaller size could be managed as primary sludge.


Article in Lithuanian.


Nuosėdų, susidarančių paviršinių nuotekų nusodinimo talpose, granuliometrinės sudėties tyrimas


Santrauka. Vienas iš svarbiausių paviršinių nuotekų valymo tikslų – pašalinti skendinčias medžiagas iš paviršinių nuotekų. Šiuo tikslu dažniausiai naudojamos įvairios nusodinimo talpos. Nusodinimo veiksmingumas jose apibūdinamas pagal susidariusių nuosėdų granuliometrinę sudėtį. Šiuo tikslu buvo pasirinkti du Vilniaus mieste esantys paviršinių nuotekų valymo įrenginiai: Karoliniškių ir Verkių. Nustatyta nuosėdų granuliometrinė sudėtis parodė, kad stambesnės dalelės (1–10 mm) nusėdo arčiau įtėkio, t. y. 10 metrų atkarpoje nuo įtėkio, o smulkesnės (0,001–1 mm) – arčiau ištėkio.


Reikšminiai žodžiai: paviršinės nuotekos, skendinčios medžiagos, nusodinimo talpa, nuosėdos, granuliometrinė sudėtis.

Keyword : surface wastewater

How to Cite
Laučytė, D., & Dauknys, R. (2011). Investigation of composition of particle size in sediments of stormwater sedimentation tank. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 42-45. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.11
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
229
PDF Downloads
122
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.