Share:


Quantities of sediments collected at storm water runoff treatment plants and their future dynamics

Abstract

Increasing number of storm water treatment plants increases of the amount of accumulated sediments sludge. The sediments can be polluted with considerable amounts of heavy metals, TPH and others pollutants. Annually from four Vilnius city storm water runoff treatments plants there are accumulated about 700 m3 sediments sludge, there could be accumulated about 75600 m3 sediments till 2025 years.


Article in Lithuanian.


Paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose susidarantys nuosėdų kiekiai ir jų dinamika ateityje


Santrauka


Didėjant paviršinių valymo įrenginių skaičiui, taip pat didėja ir valymo įrenginiuose sukauptų nuosėdų/dumblo kiekiai. Nuosėdos gali būti užterštos įvairiomis organinėmis medžiagomis, naftos produktais ir kitais teršalais. Per metus iš keturių Vilniaus paviršinių nuotekų valymo įrenginių susikaupia apie 700 m3 nuosėdų/dumblo, o įgyvendinus Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinius šis kiekis gerokai padidėtų, ir toliau susidarant šioms nuosėdoms 2025 metais jau susikauptų apie 75 600 m3 nuosėdų/dumblo. 


Reikšminiai žodžiai: paviršinių nuotekų nuosėdos, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, tvarkymo technologijos, Vilniaus bendrasis planas, naftos produktai.

Keyword : Surface effluent sediment, surface wastewater treatment plants, management technologies

How to Cite
Lubytė, E. (2011). Quantities of sediments collected at storm water runoff treatment plants and their future dynamics. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 46-48. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.12
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
193
PDF Downloads
121
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.