Share:


Quantities of storm water runoff from urban and industrial territories at Vilnius city

Abstract

Storm water runoff management in urban areas is becoming increasingly oriented to the use of best management practices for countering the effect of urban growth. The quantity of discharged storm water runoff is essential parameter for the environmental impact assessment. Analysing the period of eight years (2000–2007) in Vilnius city the rainiest year was 2006. The amount of storm water runoff was approximately 3 million m3 in 2006. The total amount of generated storm water runoff was estimated using hydro meteorological and cartographical data according the multiplication of precipitation and drainage area method. In 2006 the rainiest month was August and total amount of storm water runoff was approximately 720 thousand m3.


Article in Lithuanian.


Paviršinių nuotekų kiekiai iš urbanizuotų ir pramoninių teritorijų Vilniaus mieste


Santrauka


Urbanizuotos teritorijos plėtra verčia daugiau dėmesio skirti paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtrai. Paviršinių nuotekų kiekis ir kokybė yra būtini kriterijai vertinant poveikį aplinkai. Tirti buvo pasirinkta Vilniaus miesto lietaus surinkimo sistema. Paviršinių nuotekų kiekis buvo apskaičiuotas taikant tyrimų metodikoje pateiktas formules. Lietingiausi metai per analizuojamuosius aštuonerius metus (2000–2007) Vilniaus mieste buvo 2006-ieji. Tais metais iš viso susidarė apie 720 00 m3 paviršinių nuotekų, o lietingiausias mėnuo buvo rugpjūtis.


Reikšminiai žodžiai: paviršinės nuotekos, kritulių kiekis, debitas, išleistuvas, hidraulinis pralaidumas.

Keyword : surface wastewater, precipitation, flow rate, hydraulic permeability

How to Cite
Sauk, V., Baltrušaitis, M., & Dauknys, R. (2011). Quantities of storm water runoff from urban and industrial territories at Vilnius city. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 56-58. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.15
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
211
PDF Downloads
90
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.