Share:


Research on aeration systems efficiency in small wastewater treatment plants

Abstract

Large amount of small wastewater treatment plants does not work properly. One of the reasons could be wrong design of the aeration system. Therefore, the aim of this research is to analyse the performance of two aeration systems used in Lithuanian small wastewater treatment plants. Both aeration systems are designed for the following parameters: 4 PE and 0,8 m3/d wastewater flow. These data correspond to the oxygen requirement of 40,9 g O2/h. Summarizing the results of the research, it was found out that the capacity of both aerators was insufficient to satisfy the oxygen requirement and ensure proper biological treatment of wastewater.


Article in Lithuanian.


Mažų nuotekų valyklų aeravimo sistemų efektyvumo tyrimas


Santrauka. Didelė dalis visų mažų biologinio nuotekų valymo įrenginių neužtikrina reikiamų nuotekų išvalymo rodiklių. Viena iš priežasčių galėtų būti netinkamas aeravimo sistemos parinkimas. Todėl šio tyrimo tikslas – ištirti dviejų aeratorių, naudojamų Lietuvoje mažose nuotekų valyklose, darbą ir palyginti ištirpinto deguonies kiekį su reikiamu ištirpinti deguonies kiekiu, apskaičiuotu teoriškai. Per tyrimą buvo nustatyta, kad nei vienas, nei kitas aeratorius netiekia biologinio valymo procesui reikalingo deguonies kiekio. 


Reikšminiai žodžiai: mažos nuotekų valyklos, aeravimo sistema, aeratorius, oksidacinis pajėgumas, reikiamas ištirpinti deguonies kiekis.

Keyword : small wastewater treatment plants, aeration system, aerator, oxidative capacity

How to Cite
Sokolova, A. (2011). Research on aeration systems efficiency in small wastewater treatment plants. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 59-61. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.16
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
222
PDF Downloads
132
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.