Share:


The research of fire impact for reveal of external thermal isulation composite system with rendering

Abstract

There were gathered four facades with external thermal insulation composite system with rendering for researches. All of the four samples reveals were arranged differently by changing the thickness of decorative render or by changing the technology of installation. Researches helped determine the fact that external thermal insulation composite system with rendering equivalent for DIN 4102-20 (project) standart does not depend from the type and technology of the installation of reveal. As well as determinated that the reveal which was formed from plastic angular profile with dripstone sustained longer impact of the fire than the reveal which was armed with fabric glass. After researches being acomplished and the data being analyzed it is assumed that destruction of ventilated facade reveal can fate not controlled fire spreading into open space of construction facade.


Article in Lithuanian.


Gaisro poveikio tyrimas tinkuojamo fasado angokraščiui


Santrauka


Tyrimams atlikti buvo įrengti keturi tinkuojamieji fasadai su termoizoliacinėmis medžiagomis po tinku. Visų keturių bandinių angokraščiai buvo įrengti skirtingai: keičiant dekoratyvinio tinko storį arba keičiant įrengimo technologiją. Tyrimais nustatyta, kad tinkuojamo fasado sistemos atitiktis DIN 4102-20 (projektas) standartui nepriklauso nuo angokraščio įrengimo tipo ir technologijos. Taip pat nustatyta, kad angokraštis, kuris buvo suformuotas iš plastikinio kampinio profiliuočio su laštakiu, išlaikė ilgesnį gaisro poveikį negu angokraštis, kuris buvo armuojamas stiklo audiniu. Atlikus tyrimus ir išanalizavus duomenis prognozuojama, kad kitos konstrukcijos – vėdinamojo fasado – angokraščio destrukcija gali lemti nekontroliuojamą ugnies plitimą fasado konstrukcijos tuštuma.


Reikšminiai žodžiai: fasadas, tinkuojamojo fasado sistema, gaisras, degumo bandymai, angokraštis, polistireninis putplastis.


 

Keyword : facade, plastered facade system, fire, flammability tests, embrasures, polystyrene

How to Cite
Veliseičik, T., Šarauskas, T., Lazdauskas, L., & Guoga, E. (2020). The research of fire impact for reveal of external thermal isulation composite system with rendering. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 12. https://doi.org/10.3846/mla.2020.11359
Published in Issue
Mar 12, 2020
Abstract Views
483
PDF Downloads
233
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Asimakopoulou, E. K., Kolaitis, D. I., & Founti, M. A. (2015). Evaluation of fire engineering design correlations for externally venting flames using a medium-scale compartment-façade fire experiment. Laboratory of Heterogeneous Mixtures and Combustion Systems, Thermal Engineering Section, School of Mechanical Engineering, National Technical University of Athens, Greece.

Bagarič, M., Bjegovič, D., Pečur, I. B., Milovanovic, B., & Rukavina, M. J. (2016). Comparative full- scale fire performance testing of ETICS systems. Gradevinar, 68(5), 357-369. https://doi.org/10.14256/JCE.1347.2015

DIN 4102-20 Fire behaviour of building materials and building components – Part 20: Complementary verification for the assessment of the fire behaviour of external wall claddings.

ETAG 004. (2013). Guideline for European technical approval of External thermal insulation composite systems (ETICS) with rendering. Brussels.

Hens, H. (2012). Performance based building design 1. In From Below Grade Construction to Cavity Walls. Erns & Sohn. https://doi.org/10.1002/9783433601952

ISO 9705-1:2016. (2016). Reaction to fire test – Room corner test for wall and ceiling lining products – Part 1: Test method for small room configuration. International Organization for Standardization. Geneva.

LST EN 1991-1-2:2004/AC:2013-04. (2013). Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1–2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms. Lietuvos standartizacijos departamentas. Vilnius.

LST EN 13823:2010+A1:2015. (2015). Statybinių gaminių reakcijos į ugnį bandymai. Statybiniai gaminiai, išskyrus grindų dangas, kuriuos veikia vieno degančio objekto šiluma. Lietuvos standartizacijos departamentas. Vilnius.

Lukšytė, I. (2013). Renovacijos patirtis: kol buvo atnaujinamas namas, gyveno ant pastolių. Prieiga per internetą: https://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/renovacijos-patirtis-kol-buvo-atnaujinamas- namas-gyveno-ant-pastoliu.d?id=61426059

Mano vyriausybė. (2018). Gaisrai Lietuvoje. Prieiga per internetą: http://pagd.lrv.lt/lt/paros-ivykiai/2018-m-1/2018-m-rugsejis

Polistireninio putplasčio asociacija. (2018). Gaisro poveikio išorinių sienų šiltinimo tinkuojamai sudėtinei termoizoliacinei sistemai su EPS vertinimo ataskaita. Vilnius.

Position paper of Consortium of Fire Chiefs Germany and German Firefighters Association and German Fire Protection Association ,,Fire Safety of External Thermal Insulation Composite Systems for facades with polystirene insulation”. (2017).

STR 2.01.10:2007. (2007). „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Vilnius.

White, N., & Delichatsios, M. (2015). Fire hazards of exterior wall assemblies containing combustible components. Springer-Verlang. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2898-9