Share:


Physical and mechanical properties research and analysis of concrete with biofuel combustion fly ash supplement

Abstract

Materials used for the study: Portland cement CEM I 42,5 R, 0/4 fraction sand, 4/16 fraction gravel, biofuel fly ash, superplastizer ViscoCrete D187 (V) and water. Seven compositions of concrete were designed by replacing 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30% of cement with biofuel fly ash. The article analyses the effect of biofuel fly ash content on the properties of concrete. Studies have shown that the increase of biofuel fly ash content up to 15% increases concrete density and compressive strengh after 28 days of curing, compressive strength, ultrasonic pulse velocity, closed porosity, concrete forecasted freeze-thaw cycles and decreases water absorbtion, open porosity.


Article in Lithuanian.


Betono su biokuro deginimo pelenų priedu fizikinių ir mechaninių savybių tyrimai ir analizė


Santrauka


Tyrimams atlikti naudojamas portlandcementis CEM I 42,5 R, lakieji biokuro deginimo pelenai, smulkus užpildas 0/4 frakcijos smėlis, stambus užpildas 4/16 frakcijos žvirgždas, vanduo ir superplastiklis „Viscocrete D187(V)“. Suformuotos 7 partijos bandinių su skirtingais biokuro deginimo pelenų kiekiais iki 30 % (rišamąją medžiagą pakeičiant lakiaisiais biokuro deginimo pelenais). Atlikus tyrimus nustatyta, kad betonų bandinių su biokuro deginimo pelenų priedu tankis, gniuždymo stipris, ultragarso impulso sklidimo greitis, atvirasis poringumas, prognozuojamas betono atsparumas šalčiui ciklais didėja, o vandens įgėris ir uždarasis poringumas mažėja.


Reikšminiai žodžiai: betonas, lakieji biokuro deginimo pelenai, gniuždymo stipris, ultragarso impulso sklidimo greitis, tankis, atsparumas šalčiui.

Keyword : concrete, biofuel fly ash, compressive strenght, ultrasonic pulse velosity, density, frost resistance

How to Cite
Augutis, D., & Nagrockienė, D. (2019). Physical and mechanical properties research and analysis of concrete with biofuel combustion fly ash supplement. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.11361
Published in Issue
Dec 31, 2019
Abstract Views
314
PDF Downloads
151
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Barbosa, R., Lapa, N., Dias, D., & Mendes, B. (2013). Concretes containing biomass ashes: Mechanical, chemical, and ecotoxic performances. Construction and Building Materials, 48, 457–463. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.07.031

Kičaitė, A. ir Mačiulaitis, R. (2001). Neorganinių rišamųjų medžiagų ir užpildų tyrimo metodai. Laboratoriniai darbai. Vilnius: Technika. https://doi.org/10.3846/505-S

LST EN 12390-3:2009. Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris. Vilnius. 16 p.

LST EN 12390-7:2009. Sukietėjusio betono bandymai. 7 dalis. Sukietėjusio betono tankis. Vilnius. 10 p.

LST EN 12620:2003+A1:2008. Betono užpildai. Vilnius.

LST EN 197-1:2011. Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai. Vilnius. 26 p.

Nagrockienė, D. ir Žurauskienė, R. (2008). Statybinės medžiagos ir jų gaminiai: mokomoji knyga (2-oji pataisyta laida). Vilnius: Technika. 183 p. https://doi.org/10.3846/910-S

Naujokaitis, A. (2007). Statybinės medžiagos. Betonai (mokomoji knyga) (p. 163–190). Vilnius: Technika. https://doi.org/10.3846/966-S

Sheykin, A. E., & Dobshits, L. M. (1989). Tsementnye betony vysokoy morozostoykosti. Stroyizdat, Len. Otd, L. (rusų k.).

Skripkiūnas, G. (2007). Statybinių konglomeratų struktūra ir savybės. Kaunas: Vitae Litera.

Žurauskienė, R., Naujokaitis, A. P., Mačiulaitis, R. ir Žurauskas, R. (2012). Statybinės medžiagos. Vilnius: Technika. 540 p.