Share:


Analysis of participants and significance factors in construction supply chain

Abstract

The construction supply chain is an integral part of the construction process, due to inadequate control of the construction supply chain, where competition and number of disturbances increase among all construction members. Disturbances occur in the supply chain functions such as material supply, production, storage, distribution, cash and information flow shortcomings. Inefficient supply chain management will prevent the desired outcome of a construction project and may also be detrimental to companies involved in the supply chain. Therefore, it is essential to properly plan every process in the supply chain and to find the most efficient solution and meet the needs of both the company and the customers. The article analyses the significance of factors and the potential influence of participants in the supply chain and provides the survey with application the relative importance index method. At the end of the article, specific construction supply chain relations are analysed, conclusions are drawn and a supply chain model is proposed.


Article in Lithuanian.


Statybos tiekimo grandinės dalyvių ir reikšmingumų analizė


Santrauka


Statybos tiekimo grandinės valdymas yra neatsiejamas statybos projekto procesas. Netinkamai kontroliuojant statybos tiekimo grandinę, tarp visų statybos dalyvių gali atsirasti nemažai trikdžių bei padaryta žalos statybos projektui. Trikdžiai atsiranda neužtikrinant tokių kokybiškų tiekimo grandinės funkcijų, kaip aprūpinimas medžiagomis, gamyba, sandėliavimas, paskirstymas, pinigų ir informacijos srautai. Jei tiekimo grandinė valdoma neefektyviai, nebus pasiekta norimo statybos projekto rezultato, taip pat tai gali pakenkti ir įmonėms, kurios dalyvauja tiekimo grandinėje. Todėl labai svarbu tinkamai planuoti kiekvieną tiekimo grandinės procesą ir ieškoti efektyviausio sprendimo bei tenkinti tiek įmonės, tiek klientų poreikius. Straipsnyje išanalizuoti tiekimo grandinės veiksniai, galima dalyvių įtaka ir reikšmė tiekimo grandinėje, pateikta apklausos analizė, kartu pritaikant santykinės svarbos indekso metodą. Straipsnio pabaigoje išanalizuoti konkretūs statybos tiekimo grandinės mazgai, suformuluotos išvados ir pasiūlytas tiekimo grandinės modelis.


Reikšminiai žodžiai: statybos tiekimo grandinė, analizė, efektyvumas, statybos dalyviai, reikšmingumas.

Keyword : construction supply chain, analysis, efficiency, contruction member, significance

How to Cite
Fugalis, G., & Migilinskas, D. (2020). Analysis of participants and significance factors in construction supply chain. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 12. https://doi.org/10.3846/mla.2020.11380
Published in Issue
Feb 18, 2020
Abstract Views
544
PDF Downloads
298
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Akel, N. G., Tommelein, I. D., & Boyers, J., C. (2004). Application of lean supply chain concepts to a vertically-integrated company: A case study. In Proceedings of the 12th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, IGLC 12 (pp. 74–560). Copenhagen, Denmark.

Beheraa, P., Mohantya, R. P., & Prakash, A. (2015). Understanding construction supply chain management. Production Planning & Control, 26(16), 1332–1350. https://doi.org/10.1080/09537287.2015.1045953

Bechtel, C., & Yayaram, J. (1997). Supply chain management: a strategic perspective. International Journal of Logistics Management, 8(1), 15–34. https://doi.org/10.1108/09574099710805565

Christopher, M. (1992). Logistics and supply chain management: strategies for reducing costs and improving service. Pitman Publishing, London, UK.

Cao, Z., & Lumineau, F. (2015). Revisiting the interplay between contractual and relational governance: A qualitative and meta-analytic investigation. Journal of Operations Management, 33, 15–42. https://doi.org/10.1016/j.jom.2014.09.009

Cox, A., & P. Ireland, P. (2002). Managing construction supply chains: the common sense approach. Engineering Construction and Architectural Management, 9(5–6), 409–418. https://doi.org/10.1108/eb021235

Gudienė, N., Banaitis, A., & Banaitienė, N. (2013). Evaluation of critical success factors for construction projects – an empirical study in Lithuania. International Journal of Strategic Property Management, 17(1), 21–31. https://doi.org/10.3846/1648715X.2013.787128

Hsu, P. H., Aurisicchio, M., & Angeloudis, P. (2019). Risk-averse supply chain for modular construction projects. Automation in Construction, 106. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.102898

Ke, H., Cui, Z., Govindan, K., & Zavadskas, E. K. (2015). The impact of contractual governance and trust on EPC projects in construction supply chain performance. Economics of Engineering Decisions, 26(4), 349–363. https://doi.org/10.5755/j01.ee.26.4.9843

Li, Y., Xie, E., Teo, H. H., & Peng, M. W. (2010). Formal control and social control in domestic and international buyer–supplier relationships. Journal of Operations Management, 28(4), 333–344. https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.11.008

Lu, S., & Hao, G. (2013). The influence of owner power in fostering contractor cooperation: Evidence from China. International Journal of Project Management, 31(4), 522–531. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.10.008

Meng, X., Sun, M., & Jones, M. (2011). Maturity model for supply chain relationships in construction. Journal of Management in Engineering, 27(2), 97–105. https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000035

Papadopoulos, G. A., Zamer, N., Gayialis, S. P., & Tatsiopoulos, I. P. (2016). Supply chain improvement in construction industry. Universal Journal of Management, 4(10), 528–534. https://doi.org/10.13189/ujm.2016.041002

Pryke, S. (2009). Construction supply chain management: concepts and case studies. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781444320916