Share:


The analysis of multi-apartment house renovation in Prienai

Abstract

Seeing as an opportunity to save energy in the housing sector, while improving the country’s image, social life and comfort, the majority of countries around the world are trying to promote and contribute to the renovation of housing, and more specifically to the renovation of apartment buildings. States are developing housing energy-saving programs that are quite complex and involve public authorities, investors, contractors, designers, technicians and residents. It is important that the home renovation program is comprehensive, clear and appealing to homeowners, and depends on the success of the renovation and the extent of the apartment renovation in the country. This article will conduct a multicriteria analysis of the results of the renovation work on five apartment buildings at J. Brundzos St. in Prienai, verify the accuracy of the investment projects, the actual amount of energy saved and the residents views on the renovation process.


Article in Lithuanian.


Prienų daugiabučių namų atnaujinimo analizė


Santrauka


Dauguma pasaulio šalių, matydamos galimybę būsto sektoriuje sutaupyti energinių išteklių ir kartu gerinti šalies įvaizdį, socialinį gyvenimą bei šalies gyventojų gyvenimo komforto lygį, stengiasi skatinti ir prisidėti prie būsto atnaujinimo, tiksliau, prie daugiabučių namų atnaujinimo. Valstybės rengia būsto energijos taupymo programas, kurios yra gana sudėtingos ir jungia valstybės institucijas, finansavimo įstaigas, rangovus, projektuotojus, techninius prižiūrėtojus bei gyventojus. Svarbu, kad būsto atnaujinimo programa būtų išsami, aiški ir patraukli būsto savininkams, nuo to priklauso atnaujinimo sėkmė ir šalies daugiabučių atnaujinimo mastas. Šiame straipsnyje bus atlikta penkių daugiabučių namų, esančių J. Brundzos g., Prienuose, atnaujinimo darbų rezultatų daugiakriterė analizė, tikrinamas investicinių projektų tikslumas, faktinis sutaupytos energijos kiekis ir analizuojamos gyventojų nuomonės apie atnaujinimo procesą.


Reikšminiai žodžiai: daugiabučių namų atnaujinimas, investicinis projektas, energinis efektyvumas, daugiakriterė analizė, COPRAS.

Keyword : Multi-apartment house renovation, investment project, energy efficiency, multicriteria analysis, COPRAS

How to Cite
Matačiūnas, J., & Migilinskas, D. (2020). The analysis of multi-apartment house renovation in Prienai. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 12. https://doi.org/10.3846/mla.2020.11393
Published in Issue
Feb 18, 2020
Abstract Views
450
PDF Downloads
261
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Camlibel, E. M. (2018, April 18). Sustainability, green buildings, energy efficiency & optimization modelling for investments. Presentation. Vilnius Gediminas Technical University.

Cattano, C., Plumblee, J. M., Valdes-Vasquez, R., & Klotz, L. (2013). Potential solutions to common barriers experienced during the delivery of building renovations for improved energy performance: a literature review and case study. Journal of Architectural Engineering, 19(special issue), 164–167. https://doi.org/10.1061/(ASCE)AE.1943-5568.0000126

Collins English Dictionary. (2012). British dictionary definitions for greenhouse effect. https://www.dictionary.com/browse/greenhouse-effect?s=ts

Foley, H. C. (2012). Challenges and opportunities in engineered retrofits of buildings for improved energy efficiency and habitability. AIChE Journal, 58(3), 6580667. https://doi.org/10.1002/aic.13748

Lill, I., Kanapeckiene, L., Tupenaite, L., & Naimaviciene, J. (2017). Selection of the insulation materials for refurbishment purposes. Engineering Structures and Technologies, 9(2), 1040115. https://doi.org/10.3846/2029882X.2017.1339296

Migilinskas, D., Balionis, E., Džiugaitė-Tumėnienė, R. ir Šiupšinskas, G. (2016). An advanced multi-criteria evaluation model of the rational building energy performance. Journal of Civil Engineering and Management, 22(6), 844–851. https://doi.org/10.3846/13923730.2016.1194316

Raslanas, S., Alchimoviene, J., & Banaitiene, N. (2011). Residential areas with apartment houses: Analysis of the condition of buildings, planning issues, retrofit strategies and scenarios. International Journal of Strategic Property Management, 15(2), 158–172. https://doi.org/10.3846/1648715X.2011.586531

Valstybės Įmonė Registrų centras. (2018). Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statinių apskaitos duomenys 2018 m. sausio 1 d. http://www.registrucentras.lt/by-los/dokumentai/ntr/stat/STATINIAI_20180101.pdf

Wesselink & Deng. (2009). Sectoral Emission Reduction Potentials and Economic Costs for Climate Change (SERPEC-CC) – Summary report. Wiley-VCH.