Share:


Analysis of pedestrian and bicycle safety on the most accidental streets in Vilnius city

Abstract

The article examines the intersections of the most accidental streets of Vilnius, which are classified as black spots, and provides suggestions on how to rearrange them. The statistics of traffic accidents are analyzed to identify the most accident-prone streets. Dangerous intersections are identified by the black spot methodology. The technical parameters of the most accident-prone streets, the behavior of pedestrians and cyclists at intersections are analyzed. After analyzing the factors that determine the accident, solutions are proposed to help reduce the number of accidents involving pedestrians and cyclists.


Article in Lithuanian.


Pėsčiųjų ir dviratininkų saugumo analizė avaringiausiose Vilniaus miesto gatvėse


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos avaringiausių Vilniaus miesto gatvių sankryžos, kurios priskiriamos juodosioms dėmėms, bei pateikiami pasiūlymai, kaip jas pertvarkyti. Siekiant nustatyti avaringiausias gatves analizuojama įskaitinių eismo įvykių statistika. Pavojingos sankryžos nustatomos juodųjų dėmių metodika. Analizuojami avaringiausių gatvių techniniai parametrai, pėsčiųjų ir dviratininkų elgesys sankryžose. Išanalizavus veiksnius, lemiančius avaringumą, siūlomi sprendiniai, padėsiantys sumažinti eismo įvykių, kurių metu nukenčia pėstieji ir dviratininkai, skaičių.


Reikšminiai žodžiai: inžinerinės eismo saugumo priemonės, įskaitiniai eismo įvykiai, juodosios dėmės, pėsčiųjų ir dviratininkų saugumas.

Keyword : engineering road safety measures, creditworthy accidents, black spots, pedestrian and cyclist safety

How to Cite
Skirmantė, M., & Burinskienė, M. (2020). Analysis of pedestrian and bicycle safety on the most accidental streets in Vilnius city. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 12. https://doi.org/10.3846/mla.2020.13065
Published in Issue
Sep 22, 2020
Abstract Views
392
PDF Downloads
133
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Departament for Transport. (2018). Pedal cycling road safety factsheet. Great Britain.

Elvik, R., Hoye, A., Vaa, T., & Sørensen, M. (2009). The handbook of road safety measures (2nd ed.). Norway. https://doi.org/10.1108/9781848552517

Kelių tyrimo institutas. (2014−2018). Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje, 2015-2019 m. Vilnius.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. (2014). Juodųjų dėmių nustatymo ir šalinimo gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose metodika. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f74f5ef0321a11e4b487eaabe28831e8?jfwid=-19fl7qdj9t

Policijos elektroninių paslaugų sistema. (n.d.). Eismo įvykių duomenys 2014−2018 m. https://www.epolicija.lt/atviri-duomenys

Roudsari, B., Kaufman, R., & Koepsell, T. (2006). Turning at intersections and pedestrian injuries. Traffic Injury Prevention, 7(3), 283−289. https://doi.org/10.1080/15389580600660153

SĮ „Vilniaus planas“. (2018). Vilniaus miesto savivaldybės darnaus judumo planas. Vilnius.