Share:


The options of waste heat utilization in a building of medical product’s manufacture

Abstract

This article examines the possibilities of using waste heat in a building for the production of medical products. During the production, 6 compressors operate continuously, and the generated excess heat is removed through coolers or partially used in building heating, ventilation and domestic hot water production systems. The aim of this article is to model and evaluate the possibilities of using waste heat after performing the analysis of heat flow demand of all the engineering systems. The pinch method is used to achieve this goal. Heat flows and heat exchanger network are modelled using PinCH 3.0 software. The performed assessment shows that with the help of pinch analysis, in the analysed object it is possible to recover and use more than 20% of waste heat as compared to the initial design variant.


Article in Lithuanian.


Atliekinės šilumos naudojimo galimybės medicinos priemonių gamybos paskirties pastate


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos atliekinės šilumos naudojimo galimybės medicinos priemonių gamybos pastate. Gamybos metu šeši kompresoriai veikia nuolatos, o jų generuojamas šilumos perteklius šalinamas per aušykles arba iš dalies naudojamas pastato mikroklimatui palaikyti sistemose. Straipsnio tikslas – atlikus visų inžinerinių sistemų šilumos srautų poreikio analizę, sumodeliuoti ir įvertinti atliekinės šilumos naudojimo galimybes. Tikslui pasiekti taikomas „Pinch“ metodas. Šiluminės energijos srautai ir šilumokaičių tinklas modeliuojamas naudojant „PinCH 3.0“ programinę įrangą. Atliktas vertinimas parodė, kad pasitelkus „Pinch“ analizę, analizuojamame objekte įmanoma atgauti ir panaudoti net iki 20 % daugiau šiluminės energijos, lyginant su pirminiu projekto variantu.


Reikšminiai žodžiai: atliekinė šiluma, kompresorių aušinimas, procesų ir sistemų integravimas, „Pinch“ metodas, „PinCH 3.0“ modeliavimo programa.

Keyword : waste heat, compressor cooling, process and system integration, pinch method, PinCH 3.0 modelling program

How to Cite
Šiupšinskas, G., & Blinstrubis, M. (2020). The options of waste heat utilization in a building of medical product’s manufacture. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 12. https://doi.org/10.3846/mla.2020.13090
Published in Issue
Sep 30, 2020
Abstract Views
304
PDF Downloads
111
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Bendig, M., Maréchal, F., & Favrat, D. (2013). Defining “Waste Heat” for industrial processes. Applied Thermal Engineering, 61(1), 134–142.
https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2013.03.020

European Energy Agency. (2020). Final energy consumption by sector and fuel in Europe. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/final-energy-consumption-by-sector-10/assessment

Fu, C., Vikse, M., & Gundersen, T. (2018). Work and heat integration: an emerging research area. Energy, 158, 796–806.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.06.030

Hamsani, M. N., Walmsley, T. G., Liew, P. Y., & Wan Alwi, S. R. (2018). Combined Pinch and exergy numerical analysis for low temperature heat exchanger network. Energy, 153, 100– 112. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.04.023

Jouhara, H., Khordehgah, N., Almahmoud, S., Delpech, B., Chauhan, A., & Tassou, S. A. (2018). Waste heat recovery technologies and applications. Thermal Science and Engineering Progress, 6, 268–289. https://doi.org/10.1016/j.tsep.2018.04.017

Kemp, I. C. (2006). Pinch analysis and process integration a user guide on process integration for the efficient use of energy. Butterworth-Heinemann.

Klemeš, J. J., & Kravanja, Z. (2013). Forty years of Heat Integration: Pinch Analysis (PA) and Mathematical Programming (MP). Current Opinion in Chemical Engineering, 2(4), 461– 474. https://doi.org/10.1016/j.coche.2013.10.003

Li, B. H., Chota Castillo, Y. E., & Chang, C. T. (2019). An improved design method for retrofitting industrial heat exchanger networks based on Pinch Analysis. Chemical Engineering Research and Design, 148, 260–270. https://doi.org/10.1016/j.cherd.2019.06.008

PinCH - saves energy and costs. (n.d.). PinCH - a new engineering software tool to increase energy efficiency and profitability in the process industries. http://pinch-analyse.ch/

Šiupšinskas, G. ir Misevičiūtė, V. (2012). Šiluminių procesų integravimo uždavinynas. VGTU leidykla „Technika“. https://doi.org/10.3846/1301-S