Share:


Some aspects of recognizing Lithuanian modern architecture as protected heritage. Case of postmodernism

Abstract

Recently, objects of the so-called “modern heritage” have been gaining more and more attention from heritage protection institutions. The majority of buildings of the period does not comply with the formal 50-year age requirement applicable to protected objects. Respectively, it is more complicated to establish their valuable qualities, and this often provokes all kinds of conflicts. Samples of such architecture decline, or the issue of their value is resolved in the presence of actual threat to their physical condition. By taking into consideration one of the “youngest” periods – the architecture of postmodernism, the article aims at reviewing the context of fixing the criteria for recognizing modern architecture as protected heritage. With a hypothesis being raised that compliance with a certain historical and stylistic trend should be considered a sign of valuable architecture, the chronological and aesthetic evaluation perspectives of postmodern architecture and features of its expression are discussed in the article.

Article in Lithuanian.


Kai kurie Lietuvos moderniosios architektūros įpaveldinimo aspektai. Postmodernizmo atvejis

Santrauka

Moderniosios paveldosaugos akiratyje vis dažniau atsiduria vadinamojo moderniojo paveldo objektai. Dauguma šio laikotarpio pastatų neatitinka formalaus 50 metų cenzo, – saugomiems objektams keliamo reikalavimo. Atitinkamai sudėtingiau nustatyti ir jų vertingąsias savybes, o tai dažnai tampa konfliktų objektu. Tokios architektūros pavyzdžiai sparčiai nyksta arba vertės klausimas svarstomas realios grėsmės jų fizinei būklei akivaizdoje. Straipsnyje siekiama apžvelgti moderniojo paveldo įpaveldinimo kriterijų nustatymo kontekstą, atkreipiant dėmesį į vieną „jauniausių“ laikotarpių – postmodernizmo architektūrą. Keliant hipotezę, kad atitiktis konkrečiai istorinei ir stilistinei krypčiai laikytina vertės ženklu, aptariamos postmodernizmo architektūros chronologinė ir estetinė vertinimo perspektyvos bei jos raiškos bruožai.

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos architektūra, postmodernizmas, architektūros paveldas, vertė.

Keyword : Lithuanian architecture, postmodernism, architectural heritage, value

How to Cite
Mankus, M. (2017). Some aspects of recognizing Lithuanian modern architecture as protected heritage. Case of postmodernism . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(1), 1-8. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1000
Published in Issue
May 9, 2017
Abstract Views
385
PDF Downloads
331
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.