Share:


The financial indicators’ and listed company‘s stock price link determining the value / Įmonės finansinis likvidumas kaip priemonė įmonės vertei didinti

Abstract

The demand for value determination increased after rising of the Lithuanian economics. The joint-stock company value depends on the stock price and the company’s profit according to the “stock pricing for profit” method. The purpose of this scientific paper is the financial indicators’ and listed company’s stock price link determining the value. The analysis methods are: the research of scientific literature, data analysis, summarizing and graphic visualization. The link between financial indicators and the stock price is determined on the basis of correlation regression analysis. The analysis showed that listed on the stock exchange company’s stocks already have some value as they raise the capital. The research results revealed the stock price’s direct dependence on the fixed asset turnover and the debt-to-asset ratios.


Santrauka 


Likvidumo rodikliai traktuojami kaip vieni iš svarbiausių įmonės finansinę būklę rodančių rodiklių. Likvidumas neatsiejamai veikia įmonės vertę. Svarbu nustatyti, kaip, kontroliuojant įmonės likvidumo rodiklius, teigiamai paveikti įmonės vertę ir identifikuoti esminius įmonės finansinio likvidumo veiksnius, kuriems reikėtų skirti daugiausiai dėmesio, siekiant maksimizuoti įmonės vertę. Straipsnyje pateikiamas išvestinis DuPont analizės modelis, pagal kurį vertinamas įmonės grynasis apyvartinis kapitalas ir pridėtinė ekonominė vertė (angl. Economic Value Added – EVA). Ši minėto modelio kintamųjų priklausomybės schema pagrindžia likvidumo poveikį galutinei įmonės vertei. Pateikiamas praktinis modelio veikimas bei išvados. Šis išvestinis DuPont analizės modelis, paremtas apyvartinio kapitalo ir EVA kintamaisiais – tai instrumentas, naudingas įmonės vadovams bei akcininkams, siekiant padidinti įmonės vertę valdant įmonės likvidumą, ieškant papildomų galimybių didinti įmonės likvidumą.


Reikšminiai žodžiai: grynasis apyvartinis kapitalas, DuPont analizė, EVA; įmonės vertė, likvidumas.

Keyword : joint stock company, business valuation, listing, stock pricing, net profit, capitalization, financial indicators

Published in Issue
Jun 8, 2016
Abstract Views
180
PDF Downloads
316