Share:


Influence of nitrogen dioxide on defoliation process within the traffic areas of different intensity

Abstract

Transport caused air pollution is one of the most topical problems in the country. One of the pollutants emitted by the vehicles into the environment is nitrogen dioxide, which adversely affects the plant foliage. At nitrogen dioxide concentration of 30 µg/m3, defoliation process becomes more intense, the growth of trees becomes slower and non-specific leaf choruses symptoms become evident. The aim of research is to investigate of NO2 concentrations and assess the intensity of defoliation process within traffic areas of different intensity. To determine nitrogen dioxide content, the diffusion samplers, which are exhibited after 2 weeks and analyzed in a laboratory, are used. Crown defoliation is determined by comparing the tree to be researched with a reference tree that has all leaves (100%). The main source of nitrogen dioxide in the city is passing vehicles; therefore, research results will reflect the current situation.

Article in Lithuanian.


Azoto dioksido įtaka defoliacijos procesui skirtingo intensyvumo eismo zonose

Santrauka 

Transporto sukeliama oro tarša yra viena iš aktualiausių problemų šalyje. Vienas iš transporto išmetamų į aplinką teršalų yra azoto dioksidas, kuris neigiamai veikia augalų lapiją. Esant 30 µg/m3 koncentracijai azoto dioksido, suintensyvėja defoliacijos procesas, sulėtėja medžių augimas, atsiranda nespecifinės lapų chlorozės požymių. Tyrimo tikslas − ištirti NO2 koncentracijas ir įvertinti defoliacijos proceso intensyvumą skirtingo intensyvumo eismo zonose. Azoto dioksido kiekiui nustatyti naudojami difuziniai ėmikliai, kurie eksponuojami po 2 savaites ir tiriami laboratorijoje. Lajos defoliacija nustatoma lyginant tiriamą medį su etaloniniu medžiu, kuris turi visus (100 %) lapus. Mieste pagrindinis azoto dioksido šaltinis yra pravažiuojantis transportas, todėl tyrimo rezultatai atspindės esamą situaciją.

Reikšminiai žodžiai: azoto dioksidas, defoliacija, oro tarša, automobilių transportas, eismo intensyvumas, medžių laja.

Keyword : nitrogen dioxide, defoliation, air pollution, road transport, traffic, tree crown

How to Cite
Aleksandravičiūtė, V., & Šerevičienė, V. (2016). Influence of nitrogen dioxide on defoliation process within the traffic areas of different intensity. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(4), 365-369. https://doi.org/10.3846/mla.2016.944
Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
292
PDF Downloads
161
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.