Share:


Investigation of hemp water sorption capacity

Abstract

Effective clean-up of oil spills due to their negative environmental and economic impact is of capital importance. Clean-up of oil by sorption is considered one of the most desirable choices, because oil can be completely removed without causing any secondary pollution. Natural organic sorbents had been investigated and developed to control oil products‘ spills. Plant biomass is a renewable resource which can be converted into various materials and energy. Hemp (USO-31), as a textile industry waste, was used as an oil product sorbent material. The present study examines hemp sorption capacity of water using different fractions of hemp raw material to be used in oil/water mixtures. The experimental research revealed that water sorption capacity depends on fraction size and sorption time. The results of water sorption capacity of 2.5 and 5.0 mm after 1440 min were 4.74 and 4.67 g water/g dry sorbent, respectively.

Article in English.


Natūralių organinių kanapių spalių sorbento naftos produktams šalinti tyrimas

Santrauka 

Labai svarbu efektyviai likviduoti išsiliejusius naftos produktus dėl jų neigiamo poveikio aplinkai ir ekonomikai. Naftos produktų valymo metodas pasitelkiant sorbentus yra laikomas vienu iš geriau­sių pasirinkimų, nes produktai yra absorbuojami sorbentų, nesukeliant jokios antrinės taršos. Natūralūs organiniai sorbentai buvo tiriami ir tobulinami, siekiant kontroliuoti naftos produktų išsiliejimus. Augalų biomasė yra atsinaujinantis išteklis, kuris gali būti naudojamas įvairioms medžiagoms ir energijai išgauti. Kanapių spaliai (USO-31), tekstilės pramonės atlieka, buvo tiriami kaip naftos produktų sorbentas. Buvo išnagrinėta kanapių vandens sorbcija naudojant įvairias šios medžiagos frakcijas. Eksperimentinis tyrimas parodė, kad vandens sorbcija priklauso nuo frakcijos dydžio ir sorbcijos laiko. Tyrimų metu buvo nustatyta vandens sorbcijos geba – 4,74 ir 4,67 g vandens/g sauso sorbento 2,5 ir 5,0 mm pavyzdžiams po 1440 min atitinkamai.

Reikšminiai žodžiai: išsiliejusių naftos produktų šalinimas, natūralus organinis sorbentas, kanapių spaliai, sorbcijos geba, drėgmės kiekis.

Keyword : oil spill cleanup, natural organic sorbent, hemp, sorption capacity, moisture content

How to Cite
Budriūtė, E., Vaišis, V., & Mikulskis, D. (2016). Investigation of hemp water sorption capacity. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(4), 397-402. https://doi.org/10.3846/mla.2016.947
Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
327
PDF Downloads
273
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.