Share:


Daugiakanalio ciklono panaudojimo dujų srauto dulkėtumui mažinti agresyvioje aplinkoje teorinis vertinimas

Abstract

Contaminated gas cleaning from finely divided solids is carried out using a new generation of multi-channel design cyclones. The application of these devices are separated and precipitated particles with a minimum diameter up to 2 micrometers, reaching up to 95% cleaning efficiency. Cyclones of such constructions are usually used under usual conditions at elevated temperature and low humidity. Under aggressive conditions, these devices can be clogged, and their recovery is not possible. Further studies are research into the application of constructive solutions to adapt the cyclone gas cleaning of the particulate matter under aggressive conditions. This theoretical evaluation has described the characteristics change of gas flow and particulate matters at different aggressive environment. Such conditions were loudly describe the gas-flow high-temperature range of 50–200 °C and gas-vapor stream, the humidity reaches 70–100%. Estimated aggressive conditions on the gas flow dynamics forces – pressure, resistance and centrifugal, and particulate mechanical – gravitational and adhesion strength. All parameters are evaluated in comparison with the values under normal conditions.


Santrauka 


Naujos kartos daugiakanaliais ciklonais smulkiadispersės kietosios dalelės pašalinamos iš užterštų dujų. Naudojant šiuos įrenginius, yra atskiriamos ir nusodinamos kietosios dalelės, kurių minimalus skersmuo siekia 2 mikrometrus, taip gaunama iki 95 % valymo efektyvumo. Tokios konstrukcijos ciklonai dažniausiai yra naudojami įprastomis sąlygomis, esant padidintai temperatūrai ir nedideliam drėgniui. Esant agresyvioms aplinkos sąlygoms, šie įrenginiai užsikemša, o jų regeneruoti negalima. Tolesniuose ciklono veikimo parametrų tyrimuose numatoma analizuoti, kaip, taikant konstruktyvius sprendimus, pritaikyti cikloną ir šalinti kietąsias daleles iš dujų esant agresyvioms aplinkos sąlygoms. Šioje teorinėje analizėje yra aprašomas dujų srauto charakteristikų bei kietąsias daleles veikiančių jėgų pokytis esant skirtingai agresyviai aplinkai. Tokios sąlygos buvo apibrėžtos, nustačius 50–200 °C dujų srauto temperatūros intervalą ir tiriant dujų-garų srautą, kurio drėgnis siekė 70–100 %. Įvertinta agresyvių aplinkos sąlygų įtaka, daroma dujų srauto dinamikos jėgoms – slėgio, pasipriešinimo ir išcentrinei. – ir kietųjų dalelių mechaninėms jėgoms – gravitacijos ir adhezijos. Visi vertinami parametrai palyginti su vertėmis normaliomis sąlygomis.


Reikšminiai žodžiai: daugiakanalis ciklonas, agresyvios aplinkos sąlygos, kietosios dalelės.

Keyword : multi-channel cyclone, aggressive environment, particulate matter

Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
93
PDF Downloads
86