Share:


Analysis of solar energy use for multi-flat buildings renovation

Abstract

The paper analyses the energy and financial possibilities to install renewable energy sources (solar energy) generating systems when renovating multi-flat buildings. The aim is to analyse solar energy system possibilities for modernization of multi-flat buildings (5-storey, 9-storey and 16-storey), providing detailed conclusions about the appropriateness of the energy systems and financial aspects. It is also intended to determine the optimal technological combinations and solutions to reach the maximum energy benefits. For the research computer simulation tools “EnergyPRO” and “PV*SOL Premium” are chosen. Also actual collected heat and electricity consumption data is used for the analysis.

Article in Lithuanian.


Saulės energijos panaudojimo modernizuojamuose daugiabučiuose analizė

Santrauka 

Straipsnyje yra apžvelgiamos ir nagrinėjamos energinės ir finansinės galimybės daugiabučiuose namuose įdiegti atsinaujinančius energijos išteklius (saulės energiją) generuojančias sistemas. Darbo tikslas – išanalizuoti didžiausias saulės energijos sistemų panaudojimo galimybes, modernizuojant (5-ių aukštų, 9-ių aukštų ir 16-os aukštų) daugiabučius pastatus, pateikiant išsamias išvadas apie šių sistemų tinkamumą energiniu ir finansiniu aspektais. Siekiama nustatyti optimalius technologinius derinius ir sprendinius, kurių energinė vertė būtų didžiausia. Tyrime pasirinktas būdas yra naujų sistemų modeliavimas kompiuterinėmis ,,EnergyPRO“ ir ,,PV*SOL Premium“ programomis. Taip pat naudojami sukaupti faktiniai šilumos ir elektros energiniai individualių daugiabučių duomenys. Šie duomenys apima visus 2015 metus, kai atitinkamai ant 5-ių aukštų daugiabučio stogo ir 9-ių aukštų daugiabučio fasado sumontuotais prietaisais buvo kaupiami saulės spinduliuotės duomenys.

Reikšminiai žodžiai: daugiabučiai namai, šiluminiai saulės kolektoriai, fotovoltiniai saulės elementai, atsinaujinančių sistemų integravimas, modernizacija, modeliavimas.

Keyword : multi-flat building, solar collectors, photovoltaic, renewable energy systems, modernization, simulation

How to Cite
Valančius, K., & Grigaliūnas, J. (2016). Analysis of solar energy use for multi-flat buildings renovation. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(4), 449-454. https://doi.org/10.3846/mla.2016.941
Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
378
PDF Downloads
719
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.