Share:


Use of hydraulic model for water loss reduction

Abstract

Hydraulic modeling is the modern way to apply world water engineering experience in every day practice. Hydraulic model is an effective tool in order to perform analysis of water supply system, optimization of its operation, assessment of system efficiency potential, evaluation of water network development, fire flow capabilities, energy saving opportunities and water loss reduction and ect. Hydraulic model shall include all possible engineering elements and devices allocated in a real water supply system regardless to hydraulic modeling program selection. In order to create high quality hydraulic model it is necessary to carry out measurement in water supply system and perform model calibration. The article presents principles and examples of formation of district metered areas and examples of model calibration. The article also presents case study of Šiauliai water supply system model application for water loss evaluation and localization. Determined that hydraulic model of water supply system helps to significantly reduce search areas of physical water loss formation and improves efficiency of further detection of water loss formation points by saving time and resources.

Article in Lithuanian.


Hidraulinio modelio taikymas vandens nuostoliams mažinti

Santrauka 

Hidraulinis modeliavimas yra šiuolaikiškas ir modernus būdas, taikomas pasaulinėje vandentvarkos inžinerijos praktikoje. Hidraulinis modelis yra puikus darbo įrankis atliekant vandens tiekimo sistemos analizę, optimizuojant jos darbą, siekiant įvertinti sistemos darbo efektyvumo didinimo galimybes, vandentiekio tinklo plėtrą, gaisrų gesinimo galimybes, elektros energijos taupymo galimybes, vandens nuostolių paiešką ir kt. Nepriklausomai nuo hidraulinio modeliavimo programos pasirinkimo, hidraulinis modelis turi būti sudarytas iš daugelio inžinerinių elementų ir įrenginių, esančių realioje vandens tiekimo sistemoje. Kokybiškam hidrauliniam modeliui sukurti būtina atlikti slėgio ir debito matavimus bei modelio kalibravimą. Straipsnyje pateikiami debito ir slėgio matavimo vietų parinkimo principai bei modelio kalibravimo pavyzdžiai. Aprašyti Šiaulių miesto vandens tiekimo sistemos hidraulinio modelio taikymo pavyzdžiai vandens nuostolių lygiui nustatyti ir jų susidarymo vietoms lokalizuoti. Nustatyta, kad hidraulinis vandens tiekimo sistemos modelis padeda itin sumažinti fizinių vandens nuostolių paieškos plotą, o tolimesnis nuostolių vietos nustatymo įrangos taikymas gali būti žymiai efektyvesnis, taupant darbo laiką ir išteklius.

Reikšminiai žodžiai: hidraulinis vandentiekio sistemos modeliavimas, matuojamoji zona, debito ir slėgio matavimai, modelio kalibravimas, vandens nuostoliai.

Keyword : hydraulic modeling of water supply system, district metered area, flow and pressure measurement, model calibration, water loss

How to Cite
Rimeika, M., & Jurkienė, A. (2016). Use of hydraulic model for water loss reduction. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(4), 461-467. https://doi.org/10.3846/mla.2016.958
Published in Issue
Oct 24, 2016
Abstract Views
316
PDF Downloads
284
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.