Share:


Importance and advantages of conversion of unused industrial buildings in Lithuania

Abstract

The article analyzes the concept, goals, and problems of conversion of abandoned industrial buildings and areas, as well as the benefit of successful conversion to urban development. The review of scientific literature allows claiming that the old industrial buildings are very attractive for investment. The article distinguishes the main types of conversion, and their characteristic features. The research describes environmental factors influencing conversion and develops the set of indicators to evaluate conversion. Different types of conversion projects are assessed applying the multi-criteria method WASPAS-G. It is established that the best of the projects is converting a building into a lofttype housing, which could give a significant positive impact on the urban and architectural environment and be environmentally friendly both during the production and exploitation period.

Article in Lithuanian.


Nenaudojamų gamybinių ir pramonių pastatų konversijos svarba ir pranašumai Lietuvoje

Santrauka 

Straipsnyje nagrinėjama apleistų gamybos ir pramonės pastatų bei teritorijų konversijos samprata, tikslai, problemos, sėkmingos konversijos rezultatų nauda miesto plėtrai. Atlikta mokslinės literatūros analizė leidžia teigti, kad senieji pramoniniai pastatai yra itin patrauklūs investicijoms. Straipsnyje išskirti pagrindiniai konversijos tipai, jiems būdingi bruožai. Apibūdinti konversiją veikiantys aplinkos veiksniai ir parengta konversijos vertinimo rodiklių aibė. Taikant daugiakriterį sprendimų priėmimo metodą WASPAS-G, įvertinti skirtingų konversijos tipų projektai. Nustatyta, jog geriausias iš nagrinėtų projektų yra pastato konversija į lofto tipo būstą, kuris turi didelę teigiamą įtaką urbanistinei ir architektūrinei miesto aplinkai ir yra palankus aplinkai tiek gamybos metu, tiek ir pastatą eksploatuojant.

Reikšminiai žodžiai: pastatų konversija, teritorijų konversija, gamybos ir pramonės pastatai, statybinis paveldas, darnus vystymasis, daugiatikslių sprendimų priėmimas, WASPAS-G.

Keyword : conversion of buildings, conversion of areas, industrial buildings, built heritage, sustainable development, multiple criteria decision making, WASPAS-G

How to Cite
Pavlovskis, M., & Antuchevičienė, J. (2016). Importance and advantages of conversion of unused industrial buildings in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(5), 475-483. https://doi.org/10.3846/mla.2016.971
Published in Issue
Dec 30, 2016
Abstract Views
404
PDF Downloads
525
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.