Share:


The factors and groups that promote renovation process / Veiksnių, skatinančių ir stabdančių daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą), nustatymas

Abstract

The article analyzes the apartment building renova-tion pro-cess in Lithuania. The statistical data related to the new Renova-tion program model. The survey carried out in order to find out the factors that encourage and stops the renovation process.


Santrauka 


Straipsnyje analizuojamas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesas Lietuvoje, pateikiami statistiniai duomenys, susiję su naujuoju Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo modeliu. Atlikta anketinė apklausa siekiant išsiaiškinti veiksnius, kurie skatina ir stabdo atnaujinimo (modernizavimo) procesą.


Reikšminiai žodžiai: daugiabutis namas, atnaujinimas (modernizavimas), programa, skatinantys ir stabdantys veiksniai.

Keyword : apartment building, renovation (modernization) program, the factors, driving, stopping

How to Cite
Ropaitė, G. (2016). The factors and groups that promote renovation process / Veiksnių, skatinančių ir stabdančių daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą), nustatymas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(5), 484-489. https://doi.org/10.3846/mla.2016.972
Published in Issue
Dec 30, 2016
Abstract Views
128
PDF Downloads
92