Share:


Cracking and deformation modelling of tensile rc members using stress transfer approach

Abstract

The paper presents a modeling technique for bond, cracking and deformation analysis of RC members. The proposed mod-eling technique is not restricted by the geometrical dimensions of the analyzed member and may be applied for various load-ing conditions. Tensile as well as bending RC members may be analyzed using the proposed technique. Adequacy of the modeling strategy was evaluated by the developed numerical discrete crack algorithm, which allows modeling deformation and cracking behavior of tensile RC members. Comparison of experimental and numerical results proved the applicability of the proposed modeling strategy.

Article in Lithuanian.


Tempiamųjų gelžbetoninių elementų pleišėjimo ir deformacijų modeliavimas įtempių perdavimo algoritmu

Santrauka 

Šiame darbe skaitiškai modeliuojamas gelžbetoninių elementų tinkamumo ribinis būvis, apimantis pleišėjimo, deformacijų ir sukibimo modeliavimą. Siūlomas metodas gali būti taikomas bet kokių geometrinių matmenų elementams, esant įvairioms apkrovimo schemoms ir medžiagų mechaninėms savybėms. Jis gali būti taikomas tiek tempiamųjų, tiek lenkiamųjų armuotojo betono elementų analizei. Siūlomai modeliavimo metodikai patikrinti buvo sukurta skaitinė diskretaus pleišėjimo programa, leidžianti modeliuoti plyšių vystymąsi ir besikeičiantį konstrukcijos standumą. Gautų skaitinių ir eksperimentinių rezultatų palyginimas patvirtino siūlomos metodikos perspektyvumą

Reikšminiai žodžiai: gelžbetonis, pleišėjimas, sukibimas, skaitinis modelis.

Keyword : reinforced concrete, cracking, bond, numerical modelling

How to Cite
Jakubovskis, R., Juknys, M., & Ng, P.-L. (2016). Cracking and deformation modelling of tensile rc members using stress transfer approach. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(5), 499-503. https://doi.org/10.3846/mla.2016.975
Published in Issue
Dec 30, 2016
Abstract Views
325
PDF Downloads
216
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.