Share:


Cracking and deformation modelling of tensile rc members using stress transfer approach / Tempiamųjų gelžbetoninių elementų pleišėjimo ir deformacijų modeliavimas įtempių perdavimo algoritmu

Abstract

The paper presents a modeling technique for bond, cracking and deformation analysis of RC members. The proposed mod-eling technique is not restricted by the geometrical dimensions of the analyzed member and may be applied for various load-ing conditions. Tensile as well as bending RC members may be analyzed using the proposed technique. Adequacy of the modeling strategy was evaluated by the developed numerical discrete crack algorithm, which allows modeling deformation and cracking behavior of tensile RC members. Comparison of experimental and numerical results proved the applicability of the proposed modeling strategy.


Santrauka 


Šiame darbe skaitiškai modeliuojamas gelžbetoninių elementų tinkamumo ribinis būvis, apimantis pleišėjimo, deformacijų ir sukibimo modeliavimą. Siūlomas metodas gali būti taikomas bet kokių geometrinių matmenų elementams, esant įvairioms apkrovimo schemoms ir medžiagų mechaninėms savybėms. Jis gali būti taikomas tiek tempiamųjų, tiek lenkiamųjų armuotojo betono elementų analizei. Siūlomai modeliavimo metodikai patikrinti buvo sukurta skaitinė diskretaus pleišėjimo programa, leidžianti modeliuoti plyšių vystymąsi ir besikeičiantį konstrukcijos standumą. Gautų skaitinių ir eksperimentinių rezultatų palyginimas patvirtino siūlomos metodikos perspektyvumą


Reikšminiai žodžiai: gelžbetonis, pleišėjimas, sukibimas, skaitinis modelis.

Keyword : reinforced concrete, cracking, bond, numerical modelling

How to Cite
Jakubovskis, R., Juknys, M., & Ng, P.-, L. (2016). Cracking and deformation modelling of tensile rc members using stress transfer approach / Tempiamųjų gelžbetoninių elementų pleišėjimo ir deformacijų modeliavimas įtempių perdavimo algoritmu. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(5), 499-503. https://doi.org/10.3846/mla.2016.975
Published in Issue
Dec 30, 2016
Abstract Views
114
PDF Downloads
69