Share:


High efficiency pneumatic systems compressors hydrodynamics and termodynamics process research / Didelio našumo pneumatinės sistemos kompresorių hidrodinaminių ir termodinaminių procesų tyrimas

Abstract

The paper analyzes pneumatic system, which consists of three piston compressors, pipes and reciever. Designed two cylinder piston compressor with an asynchronous electric motor mathematical model. In the mathematical model has been estimated rod mechanism geometry and kinematic parameters also hudrodynamics and thermodynamic processes going in the cylinders. Also there were made mathematical experiment and presented the results of it.


Santrauka 


Nagrinėjama pneumatinė sistema, sudaryta iš trijų stūmoklinių kompresorių, vamzdžių ir resiverio. Sukurtas dviejų cilindrų stūmoklinio kompresoriaus su asinchroniniu elektriniu varikliu matematinis modelis, kuriuo įvertinama: švaistiklinio mechanizmo geometrija ir kinematiniai parametrai, cilindruose vykstantys hidrodinaminiai ir termodinaminiai procesai. Atliktas nagrinėjamos sistemos matematinis eksperimentas, pateikti tyrimo rezultatai.


Reikšminiai žodžiai: pneumatinė sistema, matematinis modelis, stūmoklinis kompresorius, asinchroninis elektrinis variklis, resiveris, modeliavimas.

Keyword : pneumatic system, mathematic model, piston compressor, asynchronous electric motor, reciever, modelling

Published in Issue
Dec 30, 2016
Abstract Views
77
PDF Downloads
55