Share:


Efficiency analysis of ejector cooler / Ežektorinio aušintuvo efektyvumo tyrimas

Abstract

In this article the review of ejection coolers’ constructions and operation principles is presented. The ejection cooler’s with diffe-rent separators work efficiency reates’ dependence from confusor inlet opening’s angle and the cooled water’s temperature is exa-mined.


Santrauka 


Pateikiama ežektorinių aušintuvų konstrukcijų ir veikimo principų apžvalga. Tiriama ežektorinio aušintuvo su skirtingais separatoriais darbo efektyvumo rodiklių priklausomybė nuo konfuzoriaus įėjimo angos kampo ir aušinamo vandens temperatūros.


Reikšminiai žodžiai: aušintuvas, ežekcija, konfuzorius, srautas, maišymas, dispergavimas, purškimas.

Keyword : cooler, ejection, confusor, flow, confusion, dispersing, spraying

Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
73
PDF Downloads
54