Share:


Investigation of productivity of Brown’s (HHO) gas generator / Brauno (HHO) dujų generatoriaus našumo tyrimas

Abstract

There were made tests of productivity of Brown’s gas generator using different potassium hydroxide (KOH) concentration changing voltage and amperage. It is described experimental stand that is used to do researches and methodology of experiments performance. Brown’s gas production in electrolyser (electrolyser – the device that is going electrolysis) to use stainless steel (AISI 316) electrodes. It was determined after researches that increasing the potassium hydroxide (KOH) concentration in the solution and using the same amperage and voltage of the all concentration results are similar. The highest productivity 1.429 l/min was obtained by using a 120 A amperage and 15 V voltage.


Santrauka 


Straipsnyje nagrinėjami Brauno dujų (HHO) generatoriaus veikimo principai ir atlikti eksperimentiniai tyrimai. Tyrimais nustatytos Brauno dujų generatoriaus našumo priklausomybės esant elektrolito 0,5 %, 2 %, 8 %, 16 % ir 36 % kalio hidroksido (KOH) koncentracijoms, keičiant elektros srovės stiprį ir įtampą. Brauno dujų gamybai naudoti nerūdijančiojo plieno elektrodai AISI 316. Eksperimentinių tyrimų metu srovės stipris svyravo nuo 20 iki 120 A, o įtampa – nuo 4 iki 72 V. Atlikus rezultatų analizę, nustatyta, kad, naudojant 0,5 % kalio hidroksido (KOH) koncentraciją, 120 A elektros srovės stiprį bei 15 V įtampą, gaunamas didžiausias Brauno dujų generatoriaus našumas – 1,429 l/min. Norint sumažinti HHO dujų generatoriaus energijos sąnaudas, optimalus variantas – naudoti 80 A elektros srovės stiprį ir 11 V įtampą.


Reikšminiai žodžiai: Brauno dujų generatorius, Brauno dujos, HHO dujos, elektrolitas, elektrodai (AISI 316), našumas.

Keyword : Brown’s gas generator, Brown’s gas, HHO gas, electrolyte, electrodes (AISI 316), productivity

Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
221
PDF Downloads
154