Share:


Modelling of particles aglomeration in the acoustic field / Dalelių aglomeracijos akustiniame lauke modeliavimas

Abstract

The article includes particles agglomeration principles analysis. Forces describes with the equations operating particle of its moving in the vibes. It presents equations of particle movement speed and trajectory estimation. It have performed agglomerations simulation of two identical (5 mm and 5 mm) and different (5 mm and 10 mm) diameters particles in the acoustic field using the discrete element method (DEM). The results showed that the two equal diameter particle agglomeration gravity affects at 8 kHz acoustic signal frequency.


Santrauka 


Straipsnyje pateikta dalelių aglomeracijos dėsnių analizė. Lygtimis aprašytos jėgos, veikiančios dalelę, judančią terpėje. Pateiktos dalelės judėjimo greičio ir trajektorijos nustatymo lygtys, atliktas dviejų vienodų (5 m ir 5 m) ir skirtingų (5 m ir 10 m) skersmenų dalelių aglomeracijos akustiniame lauke modeliavimas, taikant diskrečiųjų elementų metodą (DEM). Gavus rezultatus nustatyta, kad dviejų vienodo skersmens dalelių aglomeracijai gravitacija turi įtakos tik esant 8 kHz akustinio signalo dažniui.


Reikšminiai žodžiai: akustinis laukas, dalelės, aglomeracija, DEM.

Keyword : acoustic field, particles, aglomeration, DEM

Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
78
PDF Downloads
49